Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Có được cấp “sổ đỏ” trên đất nông nghiệp không?

11/08/2010 09:30

Hỏi: Năm 1989 gia đình tôi được hợp tác xã phân cho một thửa đất nông nghiệp, sau đó gia đình đã làm nhà ở ổn định cho đến nay.

Tôi xin hỏi đất nông nghiệp mà hợp tác xã giao cho tôi bây giờ tôi có thể được cấp “sổ đỏ” là đất ở được không?


Minh Thư (Thanh Trì)

- Trả lời:

Gia đình ông có thể được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở nếu diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng sang làm nhà ở hoặc để sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc xây dựng điểm dân cư nông thôn (quy hoạch) đã được phê duyệt; không nằm trong chỉ giới mở đường quy hoạch, phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, đê, sông, kênh, mương, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng, quy hoạch phòng chống lũ và diện tích dành lối đi sử dụng chung trong khu vực và phải đảm bảo điều kiện như sau:

1. Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

2. Chấp hành tốt pháp luật đất đai ở địa phương, được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận và có văn bản cam kết về những nội dung chính sau:

a. Bàn giao phần diện tích nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, đê, sông, kênh, mương, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng, quy hoạch thoát lũ cho các tổ chức quản lý chuyên ngành quản lý theo quy định.

b. Bàn giao phần diện tích nằm trong phạm vi chỉ giới mở đường quy hoạch và lối đi sử dụng chung của khu vực cho UBND phường, xã, thị trấn quản lý theo quy định.

c. Nộp đầy đủ, đúng thời hạn các khoản nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất;

d. Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường (trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).


LS Bạch Tuyết Hoa

(Theo ANTĐ)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn