Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Có được cấp sổ hồng cho nhà xây không phép trước 1/7/2006 không?

26/07/2011 14:57

Hỏi: Nhà tôi xây dựng không phép ở P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp.HCM vào tháng 10/2004 (có giấy phạt xây dựng). Tôi có nghe nói về chủ trương cho hợp thức hóa đối với nhà xây dựng từ 1/7/2006 đến 2008, song quận 12 cho đến nay vẫn khẳng định chưa giải quyết việc xây dựng sau 1/7/2004.

Xin hỏi quận 12 làm vậy có đúng không? Đã có văn bản chính thức nào của Sở Tài nguyên - môi trường Tp.HCM hướng dẫn giải quyết trường hợp xây sau 1/7/2004 chưa? (copyandwriting@... )

Trả lời

Theo hướng dẫn số 5144/HD-LS ngày 30/6/2010 của liên sở Xây dựng - Tài nguyên và môi trường hướng dẫn một số vấn đề trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo nghị định số 88/2009/NĐ-CP, nhà xây dựng không phép trước ngày 1/7/2006 sẽ được cấp giấy chứng nhận nếu không có tranh chấp, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người xin cấp giấy chứng nhận phải có quyền sử dụng đất hợp pháp (đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc thuộc các trường hợp được cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai) thì mới có cơ sở để được cấp chủ quyền nhà.

Như vậy, theo Luật đất đai và các quy định về xây dựng, nhà ở, nếu việc sử dụng đất làm nhà ở của ông trước ngày 1/7/2004 (hoặc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở) và nhà được xây dựng không phép trước ngày 1/7/2006 nhưng phù hợp với các quy định nêu trên, thì ông sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Nếu nhà của ông thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận như nói trên mà UBND quận từ chối giải quyết là không phù hợp quy định của pháp luật.

Trong trường hợp như vậy, ông có thể gửi đơn khiếu nại đến chủ tịch UBND quận trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính, hoặc biết được có hành vi hành chính về việc từ chối giải quyết. Chủ tịch UBND quận có trách nhiệm thụ lý trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại và thời hạn giải quyết là 30-45 ngày kể từ ngày thụ lý.

Trường hợp chủ tịch UBND quận ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng ông không đồng ý hoặc quá thời hạn giải quyết mà không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, ông có quyền khởi kiện UBND quận ra tòa án nhân dân quận hoặc khiếu nại lần 2 đến UBND cấp thành phố.

Thời hạn khởi kiện hay khiếu nại lần 2 là 45 ngày kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, hoặc kể từ ngày hết hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (điều 63 nghị định 84/2007/NĐ-CP, điều 31 Luật khiếu nại, tố cáo 1998 và khoản 1 điều 9 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005).

Luật sư Huỳnh Văn Nông
(Theo TTO)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn