Có được chuyển mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở không?

07/09/2011 13:54

Hỏi: Tôi được cấp sổ đỏ diện tích 6.595,5m2 đất; trong đó 400m2 thổ cư và 6.195,5m2 là đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến 12/2052.

 Xin hỏi đất vườn của tôi có thể chuyển thành đất ở có được không? Nếu được tôi phải làm gì? Ông Đặng Minh Khoa (Kim Bôi, Hòa Bình)

Trả lời

Theo Khoản 3 Điều 30 của nghị định 181/2004/NĐ-CP quy định căn cứ để quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: “Quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt”.

Trường hợp ông đã được Nhà nước cấp sổ đỏ diện tích 6.595,5 m2 đất; trong đó 400m2 thổ cư, còn lại 6.195,5 m2 là đất trồng cây lâu năm muốn chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở, thì tại vị trí thửa đất muốn chuyển mục đích thành đất ở phải có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hay kế hoạch sử dụng đất chi tiết (là đất ở) hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Cụ thể, thửa đất phải phù hợp với quy hoạch chi tiết sử dụng đất. Hồ sơ gồm xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất bao gồm: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; bản vẽ thửa đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện nơi thửa đất tọa lạc, thời hạn giải quyết là 30 ngày (Điều 134 nghị định 181/2004/NĐ-CP).

Nếu được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở thì ông phải nộp tiền sử dụng đất bằng 100% giá trị chênh lệch giữa giá đất ở trừ đi giá đất theo mục đích sử dụng hiện hữu đang sử dụng. Giá đất ở và giá đất nông nghiệp làm căn cứ để tính nghĩa vụ tài chính là theo khung giá đất được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hằng năm (điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định 198/2004/NĐ-CP).

(Theo PVLN)

Dành cho người xây nhà