Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Có được tách một phần đất thổ cư không?

23/12/2011 09:07

Hỏi: Năm 2009 chúng tôi mua một mảnh đất diện tích 57m2 ở TP Hải Dương. Trong sổ đỏ của ông chủ bán đất cho vợ chồng tôi ghi: Tổng diện tích 538 m2, diện tích đất ở 300m2, diện tích đất vườn 23 m2, trong đó phần diện tích 57m2 chúng tôi mua nằm trong diện tích 300m2 đất ở.

Năm 2010 chúng tôi có nộp hồ sơ xin tách sổ đỏ nhưng được trả lời không tách được sổ vì diện tích đất vườn lớn, phải chuyển hết phần diện tích đất vườn thành đất ở thì mới tách được. Xin cho hỏi câu trả lời trên có đúng không và chúng tôi phải làm thủ tục gì để chuyển phần đất trên sang tên vợ chồng chúng tôi. Minh Tan Pham Thi, (tanptm@...)

Trả lời

Về việc tách thửa đất tại thành phố Hải Dương

Căn cứ Điều 1, quyết định số 54/2008/ QĐ - UBND ngày 6/11/2008 của tỉnh Hải Dương, diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

1. Đối với các thửa đất ở nằm trên mặt phố thuộc thành phố Hải Dương, các thị trấn có mặt cắt đường từ 7,50m (bảy phẩy năm mét) trở lên, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa (kể cả trường hợp Nhà nước thu hồi một phần diện tích thửa đất) là 30m2 (ba mươi mét vuông) và có kích thước các cạnh (chiều mặt đường và chiều sâu) tối thiểu là 3m.

2. Đối với thửa đất ở thuộc các vị trí còn lại của thành phố Hải Dương, thửa đất nằm ven đường quốc lộ, tỉnh lộ và các thị trấn trên địa bàn tỉnh diện tích tối thiểu thửa đất sau khi tách thửa là 40m2 (bốn mươi mét vuông) và có kích thước các cạnh tối thiểu là 3m (ba mét).

3. Đối với thửa đất ở tại khu vực nông thôn diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 60m2 và có kích thước các cạnh tối thiểu 3m.

Căn cứ  Điều 3 khoản 4 quyết định số 54/2008/ QĐ-UBND, trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch được duyệt, diện tích thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, đối với trường hợp này không được phép tách thửa .

Do thư trình bày không nói rõ vị trí cụ thể của thửa đất cần tách thửa. Vì vậy, ông/bà có thể đối chiếu với các quy định nêu trên về diện tích tối thiểu được phép tách thửa để xác định trường hợp của ông/ bà có đủ điều kiện tách thửa hay không.

Nếu đủ điều kiện tách thửa, thì trước khi ông/ bà nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và môi trường quận/ huyện, ông/ bà cần lập bản vẽ tách thửa có kiểm tra nội nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau đó, ông/bà cùng với bên bán đến phòng công chứng nơi có đất để chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hoàn tất thủ tục đóng các loại thuế như thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân của bên bán tại chi cục thuế quận/huyện. Sau khi hoàn tất các thủ tục nêu trên, ông/bà nộp hồ sơ tách thửa gồm có:

• Đơn xin tách thửa;

• Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên bán;

• Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

• Hồ sơ đã hoàn tất nghĩa vụ thuế.

Căn cứ Điều 127 Luật đất Đai, trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông/bà.

Luật sư Phạm Đình Sơn
(Theo TTO)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang