Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1 Batdongsan.com.vn

 

Có được tự ý đổi đất nông nghiệp cho nhau không?

10/07/2019 14:07
Khi được Nhà nước giao đất nông nghiệp trong hạn mức, cá nhân, hộ gia đình được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp với cá nhân, hộ gia đình khác trong cùng một xã, phường, thị trấn.

Hỏi:

Hiện nay, đất nông nghiệp tại địa phương tôi không đạt được hiệu quả khi canh tác, nhiều người không sản xuất. Gia đình tôi muốn làm thủ tục đổi đất cho hộ dân khác để về một vị trí và có diện tích đủ rộng để tiện sản xuất.

Tôi muốn hỏi các hộ dân có được tự đổi đất cho nhau không? Hai bên có phải viết giấy, ký kết và đề nghị UBND cấp xã chứng thực không?

Tôi đổi về đất loại 4 (không phải đất trồng lúa mà là đất trồng hoa màu). Tôi dùng đất để trồng rau và cây ăn quả. Để an toàn cho sản xuất, tôi muốn xây tường bao xung quanh và một kho nhỏ không kiên cố để đựng máy bơm nước, cuốc xẻng... Nếu tôi làm vậy thì có được không?

Nguyễn Văn Nam (Vĩnh Phúc)

Trả lời:

Khoản 1, Điều 167 Luật Đất đai quy định người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 179 của Luật này: "Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp trong hạn mức thì được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác".

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thực hiện theo Điều 130 Luật Đất đai.

Sử dụng đất không đúng mục đích
Sử dụng đất không đúng mục đích là hành vi bị nghiêm cấm. Ảnh minh họa: Internet

Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để “dồn điền đổi thửa”.

Một hành vi sử dụng đất bị nghiêm cấm chính là sử dụng đất không đúng mục đích. Điều này đã được quy định tại Điều 12 Luật Đất đai.

Những trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan Nhà nước được quy định tại Điều 57 Luật Đất đai. Trong đó có việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.

Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Chinhphu.vn
Chat