Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Có nên làm sổ hồng mới không?

13/07/2011 16:55

Hỏi: Tôi mua một căn nhà (năm 2011) có sổ đỏ diện tích đất 80m2, sau này quy hoạch còn 47,4m2. Sổ đỏ vẫn giữ tên chủ cũ, tên tôi mua được ghi đằng sau.

Nay tôi muốn làm lại sổ mới, bên dịch vụ lên đo vẽ lại sơ đồ nhà thì diện tích đất trên thực tế là 89,4m2. Vậy nếu tiến hành làm sổ mới diện tích đất trên sổ của tôi sẽ ghi theo diện tích nào?Nếu ghi theo diện tích thực tế là 89,4m2 thì tôi có bị truy thu khoản thuế nào không và có nên làm lại sổ mới? Rất mong được giải đáp sớm. Cảm ơn! (kynudoduy@...)

Trả lời

1. Vấn đề đổi giấy chứng nhận:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bạn đang có (sổ đỏ) vẫn có giá trị pháp lý như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu hiện hành.

Người sử dụng đất không cần phải đổi sang giấy mới nếu không có nhu cầu cấp đổi. Khi bạn chuyển quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thì người nhận quyền sẽ được cấp giấy theo mẫu hiện hành.

2. Cấp giấy chứng nhận khi có sự chênh lệch diện tích:

Theo quy định tại Điều 18 nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, đối với trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất lớn hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì giải quyết như sau:

- Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.

- Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì giấy chứng nhận được cấp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế của thửa đất. Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với phần diện tích chênh lệch theo quy định của pháp luật về đất đai (tiền sử dụng đất, thuế nhà đất và lệ phí trước bạ).

- Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do lấn, chiếm thì:

(i) Nếu phần đất lấn, chiếm được sử dụng kể từ ngày 1/7/2004 trở về sau, người sử dụng đất sẽ không được công nhận và cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất lấn, chiếm.

(ii) Nếu phần đất lấn, chiếm được sử dụng từ trước ngày 1/7/2004 trở về trước, nhưng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hiện hành đã được xét duyệt, người sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận và nộp tiền sử dụng đất cùng các nghĩa vụ tài chính khác cho phần diện tích đất này.

Trường hợp không phù hợp quy hoạch thì không được cấp giấy chứng nhận nhưng được tạm thời sử dụng phần đất lấn, chiếm này theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân
(Theo TTO)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn