Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đất được ký hiệu chữ “T” trên sổ đỏ là đất gì?

30/07/2019 08:26

Hỏi: Gia đình tôi mua một mảnh đất có số phát hành GCNQSDĐ là A344070. Các thông tin của mảnh đất như sau: Thửa đất số: 256; Tờ bản đồ số: 01; Địa chỉ: phường Hiệp Bình Chánh, huyện Thủ Đức, TP.HCM; Diện tích sử dụng: 49m2; Mục đích sử dụng đất: T.

Vào sổ GCNQSDĐ số 00068QSDĐ do UBND huyện Thủ Đức cấp ngày 05/8/1993, cập nhật thay đổi ngày 10/10/2006 và cập nhật thay đổi ngày 29/3/2013.

Đến ngày 2/4/2018, tôi được Sở TN&MT TP.HCM cấp đổi thành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 052477, số vào sổ GCN: CS 09995. Theo đó, diện tích vẫn là 49m2, thời hạn sử dụng đến ngày 5/8/2043. Tuy nhiên, mục đích sử dụng đất được chuyển từ "T" thành "Đất trồng cây lâu năm".

Tôi muốn hỏi trường hợp mục đích sử dụng đất "T" là đất gì?

Trả lời:

mục đích sử dụng đất
Ký hiệu chữ T được xác định là đất có mục đích để ở

Theo thông tin bạn cung cấp, ban đầu, mảnh đất của gia đình bạn có mục đích sử dụng là chữ "T" nhưng sau khi được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chuyển thành "Đất trồng cây lâu năm".

Căn cứ theo mục 3 phần I Quyết định 499QĐ/ĐC của Tổng cục địa chính năm 1995 ban hành quy định mẫu sổ địa chính, sổ mục kê đất, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai thì ký hiệu chữ T được xác định là đất có mục đích để ở.

Do đó, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mảnh đất của gia đình bạn có mục đích là đất ở. Khi gia đình bạn làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc cơ quan có thẩm quyền xác nhận đất có mục đích là "Đất trồng cây lâu năm" là không có cơ sở.

Vì vậy, bạn có quyền làm đơn khiếu nại lên văn phòng đăng ký đất đai của quận, huyện nơi có đất để yêu cầu xem xét lại.

Văn phòng Luật sư Hanel

(Theo Báo Tài nguyên & Môi trường)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang