Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đất không có giấy tờ có được cấp sổ đỏ hay không?

14/08/2014 10:32

Hỏi: Gia đình tôi có mảnh đất, nhưng không có giấy tờ gì. Gia đình tôi đã làm nhà và sinh sống ổn định ở đó từ năm 2003 đến nay. Nay tôi muốn đề nghị được cấp sổ đổ có được không?

Đất không giấy tờ có được cấp sổ đỏ?
Đất không giấy tờ có được cấp sổ đỏ?

Trả lời:

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), hay còn gọi là sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về QSDĐ đã được quy định tại Luật Đất đai năm 2003. Theo đó tại Khoản 2, Điều 101, quy định việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cụ thể hóa điều luật, này khoản 2, Điều 20, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Chính phủ quy định: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004; nay được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất. Tùy theo nguồn gốc, mục đích sử dụng và diện tích đất, Nhà nước quy định cụ thể việc công nhận là đất ở hay đất nông nghiệp...

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Công ty Luật Hồng Bách và Cộng sự

(Theo DanViet)
 

Dành cho người xây nhà