Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đất lấn chiếm có được cấp sổ đỏ?

30/12/2010 16:20

Hỏi: Nhà đất mua năm 1965. Sau đó 2/3 diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận và được miễn làm nghĩa vụ thuế, nhưng 1/3 diện tích còn lại không được cấp giấy chứng nhận vì bị cho là phần đất đó do lấn chiếm rạch cũ (đã được san lấp năm 1992).

Quy hoạch chi tiết được ban hành năm 2010 cho thấy vị trí của toàn bộ khu đất đó không bị cấm xây cất nhà ở và không có tranh chấp. Như vậy, khi xin cấp giấy chứng nhận cho phần đất 1/3 bị cho lấn chiếm rạch cũ đó tôi có phải làm nghĩa vụ thuế?

Nếu có thì mức đóng là bao nhiêu phần trăm tổng trị giá phần đất đó? Xin cảm ơn.

Trần T. Minh Hoàng (Bàu Cát, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM)


Trả lời:

Theo thư của ông/bà, tôi hiểu toàn bộ diện tích đất của ông/bà đang sử dụng hiện thuộc quy hoạch khu dân cư hiện hữu.

Tại khoản 5 điều 14 của nghị định 84/2007/NĐ-CP đã quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều này nhưng phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp giấy chứng nhận thì được cấp giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo mức quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 điều 15 nghị định này”.

Trường hợp của ông/bà, vào thời điểm sử dụng đất là do lấn chiếm rạch nhưng hiện tại việc sử dụng đất của ông/bà là phù hợp với quy hoạch, do vậy ông/bà phải được cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, ông/bà thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất là: 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở và 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở.

Ông/bà có thể xem quyết định số 64/2001/QĐ-UB ngày 30-7-2001 của UBND Tp.HCM để biết cụ thể về hạn mức giao đất ở tại vị trí đất của mình.

Về giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất thì tại khoản 1 điều 5 của nghị định 17/2006/NĐ-CP đã quy định:

“Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao đã được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và công bố; trường hợp tại thời điểm giao đất mà giá này chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp”.

Theo quy định này, giá đất tính tiền sử dụng đất là giá do UBND Tp.HCM ban hành.

Thân ái chào ông/bà.

LS HUỲNH VĂN NÔNG
(Theo Tuổi trẻ)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn