Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đất trong diện quy hoạch có được cấp sổ đỏ?

25/09/2010 09:04

Hỏi: 9 năm trước, bố tôi mua nhà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hiện tại căn nhà nằm trong diện quy hoạch (theo bản đồ quy hoạch của quận năm 2000-2020). Xin hỏi chúng tôi có đủ điều kiện xin cấp sổ đỏ không?

(Thu Trà)


- Trả lời:

Theo Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định cụ thể như sau:

1. Tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu cụ thể tại Điểm c Khoản 4: “Nhà ở, công trình xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng hoặc thời điểm công bố quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng mà không phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận…”.

2. Đối với quyền sử dụng đất tại Điểm 6.2 Khoản 6 Điều 14 Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND quy định về điều kiện chứng nhận quyền sử dụng đất: “ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà toàn bộ hoặc một phần thửa đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp nhưng không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất đó không được cấp Giấy chứng nhận nhưng được tạm thời sử dụng theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Như vậy, theo quy định trên trường hợp hộ gia đình bạn nhận chuyển nhượng nhà ở 9 năm trở về trước; nếu như nhà bạn đang ở mà xây dựng sau thời điểm công bố quy hoạch thì không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở.

Tuy nhiên, gia đình bạn được tạm thời sử dụng nhà ở, đất ở cho đến khi có Quyết định thu hồi thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.

LS Tạ Anh Tuấn
(Theo VnExpress)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn