Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Diện tích đất trong sổ đỏ bị sai lệch

15/02/2011 13:53

Hỏi: Năm 1992 tôi mua của Công ty KDPT nhà quận T một nền nhà có diện tích 99m2. Năm 1993 tôi xây dựng một trệt một lầu với một nền 80m2 và một sàn 80m2.

Tháng 8/1993 UBND quận cấp cho chúng tôi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, trong đó có phần ghi với những đặc điểm sau: diện tích xây dựng: 80m2, diện tích sử dụng: 160m2. Căn cứ vào số liệu mà Công ty KDPT nhà quận T đã ghi vào giấy chứng nhận trên, chúng tôi đã nộp lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất theo diện tích nói trên. Mãi đến nay, sau khi rà soát và xem kỹ lại mới thấy viên chức nhà nước đã bất cẩn ghi thiếu của chúng tôi 19m2 đất. Xin tư vấn cho chúng tôi biết chúng tôi phải làm sao?

B.Q.KIM DINH


Trả lời:

Để đảm bảo quyền lợi của mình, anh cần phải xác định Công ty KDPT nhà (sau đây gọi tắt là “bên bán”) đã được UBND công nhận quyền sử dụng đất phần diện tích 19m2 đó trước thời điểm ký kết hợp đồng hay chưa. Yếu tố này sẽ làm rõ được ai là người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại này cho anh. Cụ thể như sau:

1) Trường hợp bên bán đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất phần diện tích 19m2 trước thời điểm ký kết hợp đồng: bên bán đã ký kết hợp đồng mua bán với anh đúng với phần diện tích bên bán được công nhận là 99m2 và việc mua bán là hợp lệ. Do đó, tại thời điểm được công nhận quyền sử dụng đất, anh có quyền gửi đơn khiếu nại đến UBND phường nơi có đất để yêu cầu giải thích việc không công nhận 19m2. Theo đó, UBND có trách nhiệm điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận nếu có nhầm lẫn hoặc bồi thường cho anh nếu phần đất được quy hoạch cho các mục đích công cộng khác. Tuy nhiên, điều 31 Luật khiếu nại tố cáo quy định “thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính”, do đó vào thời điểm này anh đã không còn quyền khiếu nại.

2) Trường hợp bên bán không được cơ quan có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất phần diện tích 19m2 trước thời điểm ký kết hợp đồng: anh có quyền căn cứ vào hợp đồng mua bán để yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại cho anh. Nếu bên bán giải quyết bồi thường không thỏa đáng, anh có quyền yêu cầu UBND phường nơi có đất hòa giải. Trường hợp UBND hòa giải không thành, anh có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Tuy nhiên, căn cứ điểm b, khoản 3 điều 159, thời hiệu khởi kiện giải quyết vụ án dân sự của anh đã hết. Vì vậy trường hợp bên bán từ chối giải quyết, anh không còn quyền yêu cầu UBND hòa giải và tiến hành khởi kiện nữa.

LS BÙI QUANG NGHIÊM
(Theo Tuổi trẻ)

Dành cho người xây nhà