Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Doanh nghiệp muốn nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp cần điều kiện gì?

16/03/2018 07:57

Không có quy định rằng tổ chức kinh tế khi nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp phải có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định tại Điều 191, Điều 193 Luật Đất đai: "Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt".

đất nông nghiệp
Doanh nghiệp muốn nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp
phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Trường Giang (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận) hỏi: Pháp luật đất đai không quy định cụ thể nên tôi không rõ tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp có cần phải có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Điều 193 Luật Đất đai đã quy định về điều kiện để tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Trong đó có điều kiện: "Có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án".

Trong khi đó, Khoản 29, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai không có quy định về việc phải có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

(Theo Chinhphu.vn)
 

Dành cho người xây nhà