Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đối tượng được cấp sổ đỏ

24/06/2010 08:26

Hỏi: Năm 1996, tôi có mua giấy tay một phần đất ở mà vào năm 1992 người bán được quân đội ra quyết định cấp đất. Tôi đã đóng đầy đủ thuế đất từ năm 1992 đến nay.

Nay khi làm giấy đỏ thì tôi có được xác định thuộc đối tượng được quy định tại khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai hay không?
 

BT (Kiên Giang)

- Trả lời:

Khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai dành cho người đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ theo quy định (như những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15-10-1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước) nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành (1-7-2004), nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch.

Trong khi đó, khoản 2 điều luật trên dành cho người đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan nhưng đến trước ngày 1-7-2004 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.

Căn cứ vào hồ sơ cụ thể, UBND huyện sẽ xác định ông/bà được cấp giấy đỏ theo diện nào. Nếu thuộc khoản 6 thì ông/bà phải nộp tiền sử dụng đất, nếu thuộc khoản 2 thì ông/bà không phải nộp tiền sử dụng đất.
 

LS TRẦN CÔNG LY TAO
Theo PLTPHCM

Dành cho người xây nhà