Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hủy bỏ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất

04/01/2011 10:12

Hỏi: Tôi đã làm đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất ao vườn sang đất ở và được đồng ý cho phép chuyển đổi. Nhưng vì số lượng tiền đóng thuế quá nhiều, gia đình tôi không thể thanh toán được.

Trong trường hợp này tôi có thể làm đơn xin không chuyển đổi mục đích sử dụng đất có được không? Nếu được thì cần phải làm các thủ tục gì?

Lê Minh Hiệp


Trả lời:

Về việc rút hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, căn cứ Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không có điều khoản nào quy định về trình tự thủ tục rút hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất sau khi đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhưng theo kinh nghiệm của luật sư khi tư vấn những trường hợp tương tự trong thực tế, thì ông có thể làm đơn xin rút hồ sơ nêu trên và nộp đơn tại cơ quan mà ông đã nộp đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Sau khi nhận đơn của ông cơ quan này sẽ xem xét giải quyết cho phép ông được rút hồ sơ theo yêu cầu.

Trân trọng,

LS PHẠM ĐÌNH SƠN
(Theo Tuổi trẻ)

Dành cho người xây nhà