Khai nhận di sản thừa kế khi chồng mất

29/07/2010 15:33 

Hỏi: Tôi có 4 người con, 1 đứa đang đi làm ở xa. Chồng tôi mất năm 2004, đến năm 2007 thì gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận đứng tên tôi nhưng dưới tên tôi vẫn ghi tên chồng tôi (chết).

Nay tôi muốn chuyển nhượng lại một phần đất cho người khác thì phải làm những thủ tục gì? Cách nào đơn giản nhất?
 

Nguyễn Thị Bong

- Trả lời:

Theo thư bạn nêu, quyền sử dụng đất thuộc khối tài sản chung của vợ chồng bạn. Do vậy, bạn và các con phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với phần di sản của chồng bạn. Người con ở xa có thể ủy quyền cho người khác để thay mặt khai nhận di sản thừa kế.

Bạn có thể đến các tổ chức hành nghề công chứng (văn phòng công chứng tư hoặc phòng công chứng nhà nước) để tiến hành thủ tục này. Thời gian để hoàn tất thủ tục khoảng 30 ngày.

Bạn có thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế như đã nói trên.
 

Theo Tuổi trẻ

Dành cho người xây nhà