Mua nhà, được giao sổ hồng gốc có hợp lệ?

12/12/2012 11:34

Hỏi: Tôi có mua 1 căn nhà 50m2 nằm trên diện tích nhà ở 200m2 của người bán và là phần còn lại cuối cùng trên lô này của người bán. Các phần kia người bán làm thủ tục tách sổ cho từng người mua rồi.

Đến phần diện tích còn lại của tôi, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ký tên, đóng dấu và xác nhận phần diện tích cuối cùng này đã được chuyển nhượng cho tôi trên sổ hồng gốc của người bán. Vì vậy người bán giao lại cho tôi sổ hồng này (lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân người bán đã đóng đầy đủ theo diện tích bán cho tôi rồi). Các hợp đồng mua bán cho việc này đã được công chứng đầy đủ.

Vậy tôi xin hỏi việc người bán giao cho tôi sổ hồng gốc kèm với các nội dung như trên thì có hợp lệ không, sau này tôi cần sang nhượng/thế chấp thì các thủ tục này đã đảm bảo chưa?

Xuân Lộc (xuanloc3001@...)

Trả lời
 

Căn cứ Điều 450 Bộ Luật dân sự quy định hình thức của hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản và phải có công chứng chứng thực, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Căn cứ Điều 37 Luật Công chứng, thẩm quyền công chứng hợp đồng mua bán nhà thuộc công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng hoạt động trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Căn cứ khoản 3, Điều 451 Bộ Luật dân sự, bên bán nhà có nghĩa vụ giao nhà ở đúng tình trạng đã ghi trong hợp đồng, kèm theo hồ sơ về nhà cho bên mua.

Căn cứ khoản 1, Điều 454 Luật Dân sự, bên bán nhà có quyền nhận nhà ở đúng tình trạng đã thỏa thuận, kèm theo hồ sơ về nhà.

Căn cứ khoản 1, Điều 64 Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23-6-2010, thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp mua bán được tính từ ngày hợp đồng mua bán nhà được công chứng hay chứng thực.

Theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22-10-2010, trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu nhà dưới hình thức mua bán, tặng cho…, nếu bên mua hay bên nhận tặng cho nhà đất có yêu cầu sử dụng giấy chứng nhận chủ quyền nhà đất đã cấp trước đây cho chủ cũ, thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ xác nhận việc chuyển quyền vào trang 3, 4 của giấy chứng nhận bao gồm các nội dung liên quan đến thông tin về nhân thân của bên mua nhà đất.

Theo thư trình bày, hợp đồng mua bán nhà của ông/bà đã được công chứng, bên mua và bên bán đã hoàn tất các nghĩa vụ về thuế, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã cập nhật việc thay đổi tên của chủ sở hữu nhà ở và tên của người sử dụng đất tại trang bổ sung của giấy chứng nhận chủ quyền nhà đất.

Do đó, căn cứ vào các quy định nêu trên, hiện nay việc người bán giao cho ông /bà giấy chứng nhận chủ quyền bản chính và các giấy tờ liên quan đến căn nhà thể hiện tên của người mua như thư trình bày, được xem là hai bên đã thực hiện thủ tục mua bán theo đúng quy định của pháp luật.

Vì vậy, ông/bà có toàn quyền thực hiện các quyền của mình đối với căn nhà đó là quyền bán, thế chấp, cho thuê… căn nhà theo quy định của pháp luật.

Trân trọng,
 

Luật sư Phạm Đình Sơn

Dành cho người xây nhà