Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Những thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất

09/04/2012 09:11

Hỏi: Công ty chúng tôi đang được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng để bán hoặc cho thuê.

Nay, vì muốn thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng nên chúng tôi muốn được chuyển từ hình thức cho thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Xin hỏi luật sư, chúng tôi phải làm gì? Nguyễn Văn Mạnh - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nhà B&T.

Trả lời

Theo quy định của pháp luật đất đai, trường hợp Công ty đang thuê đất để làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh hoặc xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê mà có nhu cầu chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thì Công ty được quyền chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Để thực hiện được việc chuyển đổi trên, Công ty phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 61 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai: "Trường hợp Công ty chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm nộp tiền sử dụng đất mà không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất".

Trường hợp Công ty chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn giao đất được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư đã được xét duyệt nhưng không vượt quá 50 năm.

Trình tự thực hiện như sau: Công ty nộp một bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất, hồ sơ gồm: Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo mẫu số 10/ĐK ban hành  kèm theo Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT  của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; Hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thẩm tra hồ sơ và làm thủ tục theo quy định tại Điều 129 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Luật sư, Thạc sĩ Lê Anh Đức
(Theo KTĐT)

Dành cho người xây nhà