Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Sao không hướng dẫn một lần?

13/08/2011 08:43

Hỏi: Tôi đến Phòng tài nguyên - môi trường Q.Bình Thủy (TP Cần Thơ) nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ) từ ngày 24/5/2011, được cán bộ tại phòng tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ này.

Thế nhưng sau đó cán bộ ở đây bắt tôi phải bổ sung rất nhiều giấy tờ, tổng cộng tôi phải đi đến các nơi 26 lần mà chưa nhận được giấy đỏ. Trong đó phòng tài nguyên - môi trường yêu cầu tôi phải có đơn xin phường xác nhận nguồn gốc nhà trên đất nhưng khi tôi về phường thì phường bảo việc này là trách nhiệm của phòng tài nguyên - môi trường.

Bây giờ thủ tục hành chính đã được cải cách nhiều rồi, sao Phòng tài nguyên - môi trường Q.Bình Thủy còn “hành” tôi dữ vậy? Sao không hướng dẫn tôi một lần cho rồi? ĐINH THỊ LUYỆN (P.Trà An, Q.Bình Thủy)

Trả lời

Theo d0ại diện Phòng tài nguyên - môi trường Q.Bình Thủy: Bà Luyện nộp hồ sơ từ ngày 24/5 nhưng khi chuyển lên bộ phận chuyên môn, nơi đây phát hiện đó là hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứ không phải hồ sơ chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do đó từ ngày 18/6, phòng đã trả lại hồ sơ để bà Luyện nộp hồ sơ mới. Sau đó, trong quá trình trình lãnh đạo ký hồ sơ, đơn vị nhận thấy cần phải bổ sung tờ tường trình nguồn gốc nhà và yêu cầu bà Luyện bổ sung.

Đây là hồ sơ khó, phải xuống thực tế mới biết được. Hiện phòng tài nguyên - môi trường quận đã có “giấy đỏ” và giấy thông báo thuế cho bà Luyện.

(Theo TTO)

Dành cho người xây nhà