Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Sửa nội dung trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

13/12/2010 14:58

Hỏi: Tên của bố tôi trên sổ đỏ không khớp so với hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Hiện nay đất của gia đình tôi đang nằm trong diện đền bù, vậy gia đình tôi có thể sửa như thế nào cho đúng quy định của pháp luật.

Trả lời:

Khoản 1, Điều 25 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định: “Khi phát hiện nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì Sở Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm đính chính đối với Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm đính chính đối với Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện cấp”.

Việc đính chính nội dung ghi trên Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện khi có đơn hoặc văn bản phát hiện có sai sót về nội dung ghi trên giấy chứng nhận, có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Văn phòng đăng ký đất và nhà quận, huyện hoặc biên bản kiểm tra của tổ kiểm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện.

Trong trường hợp của ông Lương, để đính chính lại Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bố ông Lương cần đến Văn phòng đăng ký đất và nhà, thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã thụ lý, cấp Giấy Chứng nhận có sai sót về nội dung để gửi đơn trình bày và yêu cầu đính chính lại cho đúng. Giấy tờ liên quan đến nội dung cần đính chính nộp kèm theo gồm: Giấy chứng nhận đã cấp, bản sao có (chứng thực của UBND) giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bố ông.

Trường hợp nhà ở, đất ở và tài sản trên đất thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, theo quy định tại Điều 53, Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 1/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội, thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đơn, Văn phòng Đăng ký đất và nhà kiểm tra, Phòng Tài nguyên và môi trường đính chính nội dung sai sót chuyển Văn phòng Đăng ký đất và nhà trả Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản trên đất.

Như vậy, thời gian cho việc đính chính Giấy Chứng nhận theo quy định là không dài. Nhưng nếu việc việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cấp bách, bố ông Lương có thể làm đơn trình bày trực tiếp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện đề nghị điều chỉnh cho đúng họ tên người nhận hỗ trợ, bồi thường về đất và tài sản trên đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường là một trong các thành viên của Hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nên có thể tham mưu, đề xuất, để Hội đồng thực hiện trực tiếp việc đính chính đúng họ tên bố ông Lương vào hồ sơ chi trả bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.                                                                           

Luật sư Lê Văn Đài, Trưởng văn phòng Luật sư Khánh Hưng
(Theo Chinhph.vn)

Dành cho người xây nhà