Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tách thửa đất vườn trong khu dân cư tại Hà Nội

01/10/2010 16:30

Hỏi: Tôi đang định mua một mảnh đất 45m2 ở Hà Nội, đất vườn nằm trong thửa đất có 200m2 đất ở và 106m2 đất vườn sử dụng lâu dài (chung một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Đất mua lại của người thứ ba, không qua chủ sở hữu trong giấy chứng nhận.

Xin hỏi nếu mua mảnh đất trên tôi có thể tách thửa làm sổ đỏ? Nếu được các bước thực hiện thế nào? Cần những giấy tờ gì? Xin cảm ơn.

(thuhienquehuong@... )

- Trả lời:

Theo Điểm a khoản 1 Điều 106 Luật đất đai, người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận mới được thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do đó, việc bạn nhận chuyển nhượng mảnh đất vườn (45m2) từ người thứ ba không phải là chủ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) sẽ không được pháp luật công nhận.

Trường hợp bạn nhận chuyển nhượng mảnh đất trên từ chủ đứng tên trong GCN QSDĐ, chủ đứng tên trong GCN QSDĐ phải thực hiện thủ tục tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất cho bạn.

Việc tách thửa phải đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa, việc chuyển mục đích sử dụng đất sang làm nhà ở phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và các điều kiện khác theo quy định tại Điều 3 Quy định ban hành kèm quyết định 121/2009/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội (QĐ 121).

Chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở

Nếu mảnh đất trên là “đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở” thì được chuyển mục đích sử dụng đối với đất vườn sang đất ở.

Theo khoản 1 Điều 2 Quy định ban hành kèm QĐ 121, đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư là đất nằm trong phạm vi khu dân cư đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp khu dân cư chưa có quy hoạch được phê duyệt thì xác định theo ranh giới hiện trạng của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư) và là phần diện tích được xác định là đất vườn, ao khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của UBND TP. Hà Nội.

Theo đó, chủ đứng tên trong GCN QSDĐ nộp một (01) bộ hồ sơ tại Phòng tài nguyên và môi trường quận, huyện.

Hồ sơ gồm:

(i) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu);

(ii) Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

(iii) Bản sao hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân của người xin chuyển mục đích sử dụng đất;

(iv) Được UBND phường xác nhận là chấp hành tốt pháp luật đất đai ở địa phương và có văn bản cam kết theo quy định tại khoản 2 Điều 3 quy định ban hành kèm QĐ 121.

Thời gian giải quyết là không quá 13 ngày làm việc kể từ khi đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính đối với khu vực chưa hoàn thành công tác lập bản đồ địa chính). (Điều 7 QĐ 121)

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở

Theo Điều 3 quyết định 58/2009/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội, thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên và diện tích không nhỏ hơn 30m2/thửa. Như vậy việc bạn tách thửa lô đất ở có diện tích 45m2 là phù hợp với quy định của UBND TP. Hà Nội.

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo Điều 148, nghị định 181/2004/NĐ-CP, bạn nộp (01) bộ hồ sơ gồm:

(i) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

(ii) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

(iii) Giấy tờ chứng thực cá nhân của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSD) - UBND quận/huyện nơi có đất.

Trong thời hạn không quá bốn ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, VPĐKQSD sẽ gửi số liệu đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, VPĐKQSD hoặc UBND có trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong nhĩa vụ tài chính, VPĐKQSD hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm trao GCNQSD đất cho bạn.

Thân ái chào bạn.

LS HUỲNH VĂN NÔNG
(Theo Tuổi trẻ)

Dành cho người xây nhà