Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Thời gian giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

06/05/2010 08:31

Hỏi: Tôi có 300m2 đất tại huyện Củ Chi muốn chuyển lên đất thổ cư 120m2. Tôi đã làm hồ sơ từ tháng 11/2009 đến bây giờ mà cán bộ địa chính xã vẫn báo là huyện đang giữ hồ sơ chờ duyệt.

Xin hỏi thủ tục tiếp nhận và giải quyết thông thường mất bao nhiêu thời gian? Tôi còn chờ đợi đến bao giờ mới nhận được kết quả?

Xin chân thành cảm ơn!
 

quang133@yahoo.com


- Trả lời:

Về nguyên tắc, việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất chỉ được thực hiện khi khu đất đó phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Nếu khu đất nói trên hiện chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì cơ quan tài nguyên môi trường sẽ tiến hành việc thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa để xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai như sau:

Đối với trường hợp không phải xin phép: sau hai mươi (20) ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, trừ trường hợp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có thông báo không được chuyển mục đích sử dụng đất do không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai.

Đối với trường hợp phải xin phép: không quá ba mươi (30) ngày làm việc

Tuy nhiên, theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã Bãi bỏ quy định về nộp hồ sơ và trả kết quả đối với thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất quy định tại Điều 122 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

Theo đó quy định về việc cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận thì khi Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại thì thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được quy định là không quá năm mươi (50) ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

Quy định trên sẽ dẫn đến việc trễ hạn giải quyết hồ sơ. Theo chúng tôi, bạn nên chủ động liên hệ với cơ quan tài nguyên môi trường cấp huyện để biết rõ hơn.
 

Công ty Luật Thiên Bình
Theo Thanh niên

Dành cho người xây nhà