Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

18/01/2011 08:36

Hỏi: Trường hợp bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở có thể xin cấp lại không, nếu được cần thực hiện thủ tục gì? (Nghiêm Xuân Hà)

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận), trường hợp nêu trên của gia đình ông Nghiêm Xuân Hà có thể được cấp lại giấy chứng nhận bị mất. Để được xem xét, cấp lại giấy chứng nhận, ông cần nộp một (01) bộ hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên và môi trường quận, huyện (cấp huyện) nơi có nhà, đất.

Hồ sơ bao gồm: đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận; giấy tờ xác nhận việc mất giấy chứng nhận do công an cấp phường, xã (cấp xã) nơi mất giấy chứng nhận thực hiện; giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy giấy chứng nhận bị mất, đồng thời cấp giấy chứng nhận mới. Đối với trường hợp của gia đình ông Hà (người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là cá nhân) nhận giấy chứng nhận tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có nhà, đất.

Thạc sỹ, LS Quản Văn Minh

(Theo HNM)

Dành cho người xây nhà