Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Thủ tục cấp sổ hồng

24/01/2011 09:15

Hỏi: Tôi ở Ninh Thuận, có một mảnh đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng từ năm 2003. Tại thời điểm trên, do diện tích đất không đủ để tách thửa (chỉ 125m2) và cấp sổ đỏ nên tôi và chủ đất chỉ làm hợp đồng chuyển nhượng (có thẩm tra của địa chính xã và xác nhận của UBND địa phương nơi có đất).

Sau đó tôi cất nhà (diện tích 32m2) trên mảnh đất này. Nay tôi muốn bán lại căn nhà và cả mảnh đất, nhưng do chưa có sổ đỏ nên không biết phải làm hợp đồng chuyển nhượng như thế nào, chứng thực ở đâu?

Liệu có thể làm hợp đồng chuyển nhượng bình thường theo mẫu hiện hành và đưa đến địa phương nơi có đất, kèm theo bản chính hợp đồng chuyển nhượng đất lúc trước của tôi để chứng thực? Nhờ luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

Thanh Nguyễn Sơn (thanhdknt@...)


Trả lời:

Theo thư của ông tôi hiểu rằng ông xây nhà trên đất trước ngày 1/7/2004. Theo quy định của Luật đất đai hiện hành, ông chỉ được phép chuyển nhượng phần nhà đất trên khi và chỉ khi ông có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Do đó, với các giấy tờ mà ông hiện có không thể thực hiện chuyển nhượng nhà đất hợp pháp được.

Trình tự thủ tục và điều kiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:

Nhà và đất của ông chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nếu phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng nhà đất được tạo lập trước khi có quy hoạch được duyệt.

Để được cấp giấy chứng nhận, ông phải nộp hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu);

+ Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật đất đai (nếu có);

+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật nếu có (điều 14 nghị định 88/2009/NĐ-CP).

Hồ sơ sẽ nộp và nhận giấy chứng nhận tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

Đối với trường hợp của ông, UBND cấp xã sẽ thực hiện các công việc: kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận về tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất; kiểm tra, xác nhận về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được xét duyệt.

Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc trên, ủy ban nhân dân xã, thị trấn phải thông báo cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện trích đo địa chính thửa đất (điều 14 nghị định 88/2009/NĐ-CP).

Thời hạn giải quyết là 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (khoản 1 điều 12 nghị định 88/2009/NĐ-CP).

Nghĩa vụ tài chính: do việc sử dụng đất làm nhà ở của ông thuộc khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 nên ông chỉ nộp 50% tiền sử dụng đất, theo khung giá đất do UBND tỉnh Ninh Thuận quy định hằng năm.

Trường hợp này chỉ áp dụng đối với người lần đầu được Nhà nước giao đất và nằm trong hạn mức giao đất (điểm a khoản 3 điều 8 nghị định 198/2004/NĐ-CP).

Ngoài ra ông còn phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất là 0,5% tổng giá trị nhà và đất.

Sau khi đã được cấp giấy chứng nhận, ông sẽ thực hiện chuyển nhượng bằng văn bản có chứng nhận của công chứng.

Thân ái chào ông.

LS HUỲNH VĂN NÔNG
(Theo Tuổi trẻ)

Dành cho người xây nhà