Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

09/08/2010 15:30

Hỏi: Tôi có 1 ngôi nhà trên mảnh vườn đã được cấp giấy sở hữu từ năm 1965 (cả nhà và đất). Năm 2008, tôi làm hồ sơ chuyển đổi phần diện tích đất theo căn nhà thành đất ở (giấy hồng) với diện tích 300m2, phần còn lại là đất vườn hơn 2,000m2.

Nay tôi muốn chuyển đổi phần đất vườn còn lại nói trên thành đất ở thì thuế suất sẽ là bao nhiêu %? có giới hạn diện tích không? chuyển đổi hết phần đất đó thì có phải đo đạc lại, lập bảng đồ xác định vị trí không? Giá đất tại lô mặt tiền và lô 2 đường đá xanh 4m có khác nhau không? đất ở lâu năm có được ưu đãi gì không?

Tôi được biết từ 1.1 giá mặt tiền là 600,000 đồng/m2. Trong trường hợp không đủ tiền để đóng thuế, thì những loại thuế nào được "ghi nợ"? khi đóng thuế nợ thì tính theo giá nào, có tính lãi không?

Xin chân thành cảm ơn!

(mailto:minhthaobc@yahoo.com)

- Trả lời:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật về Đất đai và Nhà ở, chúng tôi xin được trả lời ông như sau:

Trước hết, để có thể chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì về nguyên tắc thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đáp ứng được diện tích tối thiểu cho phép tách thửa.

- Đảm bảo được quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

Trong trường hợp khu đất của ông được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở thì ông phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% giá trị chênh lệch giữa giá đất ở trừ đi giá đất theo mục đích sử dụng hiện hữu (đất vườn) mà ông đang sử dụng, ngoài ra ông còn phải nộp lệ phí trước bạ là 0.5% giá trị mảnh đất xin chuyển mục đích sử dụng. Giá đất làm căn cứ để tính nghĩa vụ tài chính của ông là theo khung giá đất được UBND tỉnh, thành phố nơi mảnh đất tọa lạc ban hành hằng năm (điểm B, khoản 2, điều 6 nghị định 198/2004/NĐ-CP).

Về việc ghi nợ tiền sử dụng đất:

• Hộ gia đình, cá nhân chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số l7/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (gọi là Nghị định số 17/2006/NĐ-CP) và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi "nợ tiền sử dụng đất" trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị được ghi nợ kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư. Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải trả theo giá đất tại thời điểm trả nợ và được xóa "nợ tiền sử dụng đất" đã ghi trên Giấy chứng nhận.

• Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất (gọi là Nghị định số 198/2004/NĐ-CP) thì người sử dụng đất trả nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận; khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 17/2006/NĐ-CP đối với trường hợp đã ghi nợ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì người sử dụng đất trả nợ tiền sử dụng đất theo số tiền nợ đã ghi trên Giấy chứng nhận.

Chúng tôi khuyên ông nên liên hệ trực tiếp với bộ phận tiếp dân Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận huyện để biết thêm chi tiết.

(Theo Thanh niên)

Dành cho người xây nhà