Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang đất ở

12/08/2010 13:38

Hỏi: Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang đất ở được tiến hành như thế nào?

- Trả lời:

Theo Nghị định 198/2004/NĐ-CP, để có thể chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì về nguyên tắc thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo các điều kiện sau:

Đáp ứng được diện tích tối thiểu cho phép tách thửa; Đảm bảo được quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

Trong trường hợp khu đất đã được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% giá trị chênh lệch giữa giá đất ở trừ đi giá đất theo mục đích sử dụng hiện hữu (đất vườn) đang sử dụng.

Ngoài ra, để chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang đất ở còn phải nộp lệ phí trước bạ là 0,5% giá trị mảnh đất xin chuyển mục đích sử dụng. Giá đất làm căn cứ để tính nghĩa vụ tài chính là theo khung giá đất được UBND tỉnh, thành phố nơi mảnh đất tọa lạc ban hành hàng năm.

(Theo GTVT)

Dành cho người xây nhà