Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Thủ tục tách thửa đất mua giấy tay chưa lên thổ cư

25/12/2013 07:46

Hỏi: Năm 2007 tôi mua một miếng đất (chưa lên thổ cư) diện tích 6x25m tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (Bình Dương) bằng giấy tay, sau đó tôi có xây một căn nhà cấp 4 diện tích 80m2. Nay tôi muốn tách thửa diện tích trên thì điều kiện và thủ tục như thế nào?

Thửa đất chung có diện tích 500m2, trong đó lên thổ cư 200m2 nhưng không nằm trong vị trí tôi mua. Xin cảm ơn.

Huy Canh.Phan Huy (Canh.Phan@... )

Trả lời

Nếu chỉ có diện tích 500m2, trong đó phần diện tích thổ cư chỉ là 200m2 và phần diện tích đất có mục đích sử dụng đất nông nghiệp là 300m2 thì thửa đất mà bạn đang sử dụng sẽ không đủ điều kiện về diện tích tối thiểu để được phép tách thửa theo quy định tại quyết định 28/2013/QĐ-UBND ngày 27-9-2013 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định về diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, theo quyết định 28 nêu trên, do thửa đất có vị trí tọa lạc tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An nên trong trường hợp tách thửa, ngoài một số điều kiện bắt buộc như: thửa đất ở sau khi được tách thửa phải tiếp giáp đường hoặc lối đi công cộng và có kích thước bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 4m; thửa đất không thuộc khu vực phải thu hồi đất đã được công bố hoặc đã có quyết định thu hồi đất… thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải bảo đảm diện tích tối thiểu 60m2 đối với đất ở và 300m2 đối với đất nông nghiệp (thực tế phần diện tích đất nông nghiệp mà bạn sử dụng chỉ có tổng diện 6x25 = 150m2).

Cũng theo quyết định 28 nêu trên, trong trường hợp thửa đất mà bạn đang sử dụng được hình thành trước ngày 1-7-2007 (ngày có hiệu lực thi hành Nghị định 84/2007/NĐ-CP) thì được cấp giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trong trường hợp này để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là “giấy chứng nhận”) đối với quyền sử dụng đất trên, bạn cần liên hệ UBND thị xã Dĩ An để được hướng dẫn.

Tuy nhiên cần lưu ý, trường hợp bạn là người trực tiếp xin cấp giấy chứng nhận thì giao dịch chuyển nhượng bằng giấy tay của bạn phải được thực hiện trước ngày 1-7-2004 và không phát sinh tranh chấp đối với chủ đất cũ. Ngoài ra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ giải quyết hồ sơ xin cấp chứng nhận quyền sở hữu đối với công trình xây dựng là nhà ở của bạn nếu việc xây dựng nhà không phép nêu trên được thực hiện trước ngày 1-7-2006.

Như vậy, để có thể tách thửa đối với thửa đất trên thì trước hết chủ đất (người có quyền sử dụng đất đối với toàn bộ thửa đất 500m2 nêu trên) phải trực tiếp thực hiện thủ tục tách thửa theo hướng hoặc là tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở đối với toàn bộ phần diện tích nông nghiệp còn lại hoặc là tiến hành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ nông nghiệp thành thổ cư đối phần diện tích đất nông nghiệp mà bạn đang sử dụng trước khi tiến hành thủ tục tách thửa (do thửa đất có đất ở gắn liền với đất nông nghiệp chỉ áp dụng diện tích đất tối thiểu đối với một loại đất đủ điều kiện tách thửa).

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, để được tách thửa đối với thửa đất trên, người sử dụng cần nộp hồ sơ xin tách thửa tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện gồm có: đơn xin tách thửa; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trình tự, thủ tục cụ thể bạn có thể liên hệ UBND thị xã Dĩ An để được hướng dẫn).

Luật sư - ThS. Nguyễn Thị Thúy Hường (Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hậu và cộng sự)

(Theo TTO)
 

Dành cho người xây nhà