Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Thủ tục tách thửa đất nông nghiệp đã có nhà

24/08/2011 08:47

Hỏi: Má tôi đứng tên một miếng đất thổ vườn rộng 1.800m2 (sổ đỏ) ở Q.9, Tp.HCM. Bà định cho vợ chồng tôi 1.000m2. Trong đất này hiện có hai ngôi nhà của má tôi và vợ chồng tôi (đều đã có sổ hồng).

Xin hỏi trường hợp này có thể tách thửa được không? Xin cảm ơn. Lương Hằng (hangdongvn@... )

Trả lời

Nếu hai ngôi nhà được cấp sổ hồng lại nằm trong khuôn viên đất 1.800m2 có mục đích sử dụng là đất vườn, có sổ đỏ riêng thì bắt buộc mẹ của bạn và vợ chồng bạn phải tiến hành thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với miếng đất thổ vườn theo đúng diện tích thực tế trước khi tiến hành thủ tục xin tách thửa đất theo luật định.

Theo quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/2/2009 của UBND Tp.HCM về diện tích đất tối thiểu khi tách thửa, thửa đất trên sẽ không được phép tối thiểu nếu thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, nếu sau ba năm không thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nếu cơ quan có thẩm quyền (xét duyệt kế hoạch sử dụng đất) chưa điều chỉnh hoặc hủy bỏ thì được tách thửa, nhưng diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không được nhỏ hơn 1.000m2 và không được thay đổi mục đích sử dụng đất.

Như vậy, trong trường hợp này mẹ bạn cũng không thể tách thành hai thửa đất 1.000m2 và 800m2 do không đủ điều kiện về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa.

Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp: Được phép tách thửa nhưng các thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2 đối với đất nông nghiệp khác, và 1.000m2 đối với đất nông nghiệp đã được quy hoạch để sản xuất nông nghiệp.

Trường hợp thửa đất nằm trong khu vực quy hoạch sẽ chuyển sang đất phi nông nghiệp (đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư hiện hữu) và không thuộc khu vực phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, thì thửa đất trên sẽ đủ điều kiện về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa theo quy định (thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2).

Bạn có thể liên hệ UBND quận 9, Tp.HCM để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu
(Theo TTO)

Dành cho người xây nhà