Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Vẫn được phép bổ sung vào di chúc đã lập

01/07/2013 09:28  |  Theo SGTT

Hỏi: Tháng 3/2013 tôi có lập di chúc bằng văn bản để phân chia tài sản cho ba đứa con, đề phòng tôi có gì bất trắc, các con không phải tranh giành. Bản di chúc này tôi làm thủ tục gửi lưu ở UBND xã...

Nay tôi có ý định bổ sung tên đứa cháu trai vào danh sách được hưởng phần di sản của tôi thì có được không?

Nguyễn Thị Liễu (Kiên Giang)

Trả lời:

Theo quy định tại điều 662 bộ luật Dân sự hiện hành về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc: người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc bất cứ lúc nào. Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ.

LS Nguyễn Hữu Nghị, Công ty luật hợp danh Talent Law

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang