Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Về thẩm quyền chuyển đổi đất nông nghiệp

08/09/2012 09:11

Hỏi: Chủ tịch UBND cấp huyện được phép phê duyệt các quy hoạch có chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tối đa bao nhiêu ha? (Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng Việt Hà (TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái)

Trả lời:

Tổng cục Quản lý Đất đai - Bộ Tài Nguyên và Môi trường:

Theo quy định của pháp luật đất đai, UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt quy hoạch sử dụng đất các xã không thuộc quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, không quy định về thẩm quyền theo diện tích đất trồng lúa được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22/11/2011 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia, diện tích đất trồng lúa được chuyển đổi đối với từng xã được phân bổ từ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch cấp huyện và quy hoạch cấp xã.

Do vậy, việc chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp thuộc quy hoạch cấp xã phải đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa đã được cấp trên phân bổ.


(Theo Chinhphu)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang