Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Việc cấp sổ hồng khi chưa có nhà được không

22/04/2011 13:28

Hỏi: Tôi định mua một lô đất trong khu quy hoạch khu dân cư. Bên bán cho biết sẽ cấp sổ hồng sau khi tôi thanh toán tất cả các khoản tiền. Điều này có đúng không khi chưa có nhà mà đã có sổ hồng? Nguyễn Văn Thanh (thang.nguyen@... )

Trả lời

Về việc cấp "giấy đỏ, giấy hồng"

Trước đây, theo quy định tại khoản 20, điều 4, Luật đất đai năm 2003 thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy được cấp cho người sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Sau khi Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực từ ngày 1/7/2004, thì giấy này được cấp cho người sử dụng đất đối với thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình. Nếu trên đất có nhà thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ghi nhận tại giấy chứng nhận rằng trên đất có nhà.

Theo thiết kế của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm này, thì trang 1 và trang 4 có màu đỏ. Do đó, người ta thường gọi là giấy đỏ, sổ đỏ, bìa đỏ. Nhưng theo pháp lý thì phải gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, Luật nhà ở năm 2005 có hiệu lực từ 1/7/2006, theo quy định tại khoản 1, điều 11, đối với trường hợp trên đất có nhà và chủ sở hữu đồng thời là chủ sử dụng đất, thì cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Theo thiết kế thì giấy chứng nhận này có trang 1 và trang 4 màu hồng. Do đó, người ta thường gọi là sổ hồng, giấy hồng, bìa hồng. Nhưng theo pháp lý, thì phải gọi là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Căn cứ điều 4 và điều 5 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009, hiện nay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ) và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (giấy hồng) được thay thế bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

Theo thiết kế, thì giấy chứng nhận này có trang 1 và trang 4 màu hồng. Do đó, người ta thường cũng gọi là giấy hồng, sổ hồng, giấy chứng nhận nêu trên được cấp cho đất có nhà, hoặc đất không có nhà (đất trống)...

Như vậy, với quy định pháp luật hiện nay, đất có nhà hay không có nhà đều cấp một loại giấy chứng nhận (giấy hồng). Theo thư trình bày, sau khi bên dự kiến sang nhượng đất cho ông thanh toán tất cả các khoản tiền cho chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ lập hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho họ giấy chứng nhận (sổ hồng) là đúng quy định.

Luật sư Phạm Đình Sơn
(Theo TTO)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn