Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Xác định diện tích đất ở khi tách thửa

04/07/2019 14:28  |  Theo Báo Tài nguyên & Môi trường

Hỏi: Bà ngoại em được cha mẹ để lại cho một mảnh đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1997. Nội dung trên giấy chứng nhận ghi là bản đồ số 9, diện tích 820m2, thửa đất 790, đất thổ cư, thời gian sử dụng lâu dài. Ông bà em khai hoang và sử dụng mảnh đất này từ trước năm 1945.

Nay muốn chia cho con cháu, ông bà em dự định tách thửa miếng đất này. Diện tích đất còn lại sau khi đo đạc là 750m2. Cơ quan địa chính thị xã Điện Bàn xác nhận chỉ công nhận 300m2 là đất ở theo hạn mức địa phương. Đối với diện tích đất còn lại, nếu muốn tách thửa, nhà em phải đóng thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Nguyên nhân là do không có hồ sơ chứng minh đất được hình thành trước năm 1980. Theo hướng dẫn của cơ quan này, nhà em cần về UBND xã xin xác nhận đất đã được sử dụng ổn định từ trước năm 1980 nhưng xã không xác nhận vì không có căn cứ.

Trong trường hợp này, nhà em cần giải quyết thế nào?

Nguyễn Thị Thùy Trang (Thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)

Trả lời:

Khi tách thửa 300m2 đất trong tổng diện tích 820m2, bạn sẽ không cần đóng tiền chuyển mục đích sử dụng vì giấy CNQSDĐ đã cấp năm 1997 ghi mục đích sử dụng là đất thổ cư. Theo nội dung trên giấy CNQSDĐ, toàn bộ 820m2 đất là đất thổ cư. Những trường hợp không xác định rõ diện tích đất thổ cư là trên thửa đất có nhiều loại đất như đất thổ cư + đất vườn hoặc đất thổ cư + đất vườn + ao... và không ghi rõ từng loại đất có diện tích là bao nhiêu.

xác định diện tích đất ở
Việc xác định diện tích đất ở với trường hợp có vườn, ao đã được pháp luật quy định rõ ràng

Về việc xác định diện tích đất ở với trường hợp có vườn, ao, khoản 3 Điều 24 Nghị định 43 năm 2014 quy định:

“3. Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này mà trong giấy tờ đó chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất bằng diện tích thực tế của thửa đất đối với trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn 05 lần hạn mức giao đất ở, bằng 05 lần hạn mức giao đất ở đối với trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn 05 lần hạn mức giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.”

Trong trường hợp của bạn, bạn không cần áp dụng hạn mức đất ở mà vẫn hoàn toàn đủ điều kiện chia tách. Hạn mức đất ở chỉ áp dụng khi công nhận quyền sử dụng đất lần đầu với thửa đất hình thành do chia tách.

Do đó, bạn có thể khiếu nại quyết định hành chính của cơ quan địa chính thị xã Điện Bàn trong thời hạn 90 ngày kể từ khi bạn nhận quyết định hành chính hoặc biết quyết định hành chính.

Trong đơn khiếu nại, bạn cần nêu chính xác thông tin của cá nhân và của thửa đất, nêu rõ sự việc và tóm tắt quyết định hành chính. Bạn có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cá nhân/cơ quan ra quyết định.

VPLS Hanel

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang