Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Xin cấp lại sổ đỏ sau khi quy hoạch thay đổi

19/05/2010 08:09

Hỏi: Gia đình tôi có 1 miếng đất, năm 2001 đất bị Nhà nước quy hoạch làm khu công nghiệp và đã có quyết định thu hồi đất, danh sách lãnh tiền bồi thường.

Tuy nhiên gia đình tôi không đồng ý lãnh tiền do có nhiều sai sót, tính thiếu đất trong quá trình đền bù.

Hiện dự án quy hoạch làm khu công nghiệp này được chuyển thành dự án khu dân cư thương mại, có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/2.000. Sau khi thay đổi, 1 phần diện tích đất của gia đình tôi không còn nằm trong dự án này, cụ thể có 500m2 đất thuộc khu dân cư hiện hữu.

Xin hỏi, trong trường hợp này gia đình tôi có được phép làm sổ đỏ cho 500m2 đất nói trên? Phải tiến hành các bước ra sao? Xin cảm ơn.
 

vinh pham (xuanvinh2010@... )


- Trả lời:

Do đất của bạn đã có quyết đinh thu hồi nên trong trường hợp này phải có sự thay đổi quy hoạch sử dụng đất mà cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ việc thu hồi đất hoặc thay đổi quyết định thu hồi đất trước đây.

Theo đó, nếu phần diện tích 500m2 trên không bị thu hồi thì bạn có thể được cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với điều kiện việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bạn có thể liên hệ Phòng tài nguyên - môi trường tại nơi có đất để tìm hiểu cụ thể trường hợp của bạn cũng như điều kiện và thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn.
 

LS NGUYỄN VĂN HẬU
Theo Tuổi trẻ

Dành cho người xây nhà