5 địa điểm mua nhà không được đăng ký thường trú, tạm trú

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung

Đăng ký thường trúNếu mua nhà tại 1 trong 5 địa điểm nêu trong Điều 23 Luật cư trú 2020, người dân sẽ không được đăng ký thường trú. Ảnh minh họa, nguồn: VOV

Theo đó, 5 địa điểm nêu trong Điều 23 Luật cư trú 2020 không được đăng ký thường trú, gồm:
Một là, chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, giao thông, thuỷ lợi, đê điều,..
Hai là, chỗ ở có diện tích nhà ở nằm toàn bộ trên đất lấn chiếm trái phép hoặc xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện.
Ba là, chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường; chỗ ở là nhà ở trong đó có một phần hoặc toàn bộ phần diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết.
Bốn là, chỗ ở bị cơ quan có thẩm quyền tịch thu, phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật vào bảo vệ môi trường.
Năm là, chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Ngoài việc không được đăng ký thường trú mới, các địa điểm nhà ở nói trên cũng bị cấm tạm trú.
Cũng theo quy định của Luật Cư trú 2020, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình. Còn theo Luật Cư trú cũ sửa đổi năm 2013, người dân được đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc trung ương nếu có chỗ ở hợp pháp; trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ 1 năm trở lên; trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ 2 năm trở lên.

Hải Âu (TH)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
Nguồn: http://thanhnienviet.vn/2021/07/01/5-dia-diem-mua-nha-khong-duo-c-dang-ky-thuong-tru-tam-tru

Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng VIB Tháng 5/2024 Mới Nhất

Làm Mới Phòng Khách Mùa Hè: Tham Khảo Ngay 8 Ý Tưởng Đơn Giản

Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Nào Cao Nhất Hiện Nay?