Bán và cho thuê bất động sản có cần phải thành lập công ty?

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
(minhngoc13txx.com)
bán và cho thuê BĐS
Bán, chuyển nhượng, cho thuê, BĐS quy mô nhỏ, không thường xuyên
thì không phải thành lập doanh nghiệp. Ảnh minh họa
Trả lời:
Theo quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh BĐS thì tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp, tuy nhiên phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Tại các Khoản 1, Khoản 5 và Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS quy định về tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS cụ thể như sau: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh BĐS không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh BĐS bao gồm:
1. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS mà không phải do đầu tư dự án BĐS để kinh doanh và trường hợp cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS do đầu tư dự án BĐS để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).
5. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.
7. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS thuộc sở hữu của mình.
Theo các quy định nêu trên, nếu gia đình ông bán và chuyển nhượng một số BĐS quy mô nhỏ, không thường xuyên và thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh BĐS, nhưng gia đình vẫn phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Luật gia Phạm Thị Minh Ngọc
(Công ty Luật TNHH YouMe)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Lãi Suất Ngân Hàng VPBank Cập Nhật Tháng 05/2024

Mẫu Hợp Đồng Cho Ở Nhờ Nhà Mới Nhất Và 7 Câu Hỏi Thường Gặp

Nhà Tiền Chế Cấp 4 Giá Rẻ Thi Công An Toàn Tại Cơ Khí Huỳnh Tuấn Phát