Bình Định tăng cường kiểm soát, thúc đẩy thị trường bất động sản

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Xây dựng có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định về đầu tư kinh doanh bất động sản; chủ trì lập đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu; hướng dẫn UBND cấp huyện quản lý quy hoạch, kiến trúc với nhà ở riêng lẻ tại dự án; tham mưu đề xuất UBND tỉnh quyết định chủ trương triển khai các dự án đảm bảo quy luật cung cầu, phù hợp với thị trường; cập nhật, công bố thông tin các dự án bất động sản trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản…

bất động sản ven biển tại Bình Định
Tỉnh Bình Định đưa ra hàng loạt giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ các dự án do Sở trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đề xuất thu hồi những dự án chậm tiến độ…
Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; phối hợp tổ chức chọn chủ đầu tư dự án đảm bảo năng lực thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.
Sở Tài chính thực hiện tốt trong việc thẩm định năng lực tài chính của các dự án và các nhiệm vụ khác.
Sở Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức quảng cáo sản phẩm bất động sản sai sự thật để trục lợi.
Sở Du lịch phối hợp, đề xuất quy chế quản lý, kinh doanh condotel, resort villa theo đúng quy định.
Sở Công Thương tăng cường trách nhiệm trong việc thẩm định, chấp thuận đăng ký hợp đồng kinh doanh bất động sản.
Chi nhánh NHNN tỉnh Bình Định có nhiệm vụ tăng cường thanh tra hoạt động tín dụng trong đầu tư kinh doanh bất động sản; cung cấp thông tin các dự án đang thế chấp ngân hàng, các dự án nợ xấu khi Sở Xây dựng yêu cầu; xử lý nghiêm vi phạm liên quan.
Cục Thuế tỉnh kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư chậm nộp tiền sử dụng đất, xử lý theo quy định.
Nhiệm vụ của công an tỉnh là ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lừa đảo, rửa tiền, chiếm đoạt tài sản trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản…
UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp, thực hiện tốt công tác GPMB; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 về quy chế phối hợp, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh…

Khánh Trang

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
Nguồn: http://thanhnienviet.vn/2020/02/05/binh-dinh-tang-cuong-kiem-soat-thuc-day-thi-truong-bat-dong-san

5 Lưu Ý Nhất Định Phải Biết Khi Làm Nhà Hướng Tây

Lãi Suất Ngân Hàng Vietcombank Mới Nhất Tháng 02/2024

Lãi Suất Ngân Hàng Agribank Mới Nhất Tháng 02/2024