Bình Dương ban hành quy định mới về tách thửa đất

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Theo quyết định này, UBND cấp huyện sẽ lập hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết tách thửa đối với những trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu và quy định tách thửa. Đồng thời, hội đồng sẽ chỉ xem xét, giải quyết tách thửa 1 lần cho hộ gia đình, cá nhân.

Khu đất lớn được tách thành nhiều thửa đất nhỏ
UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành quy định mới về tách thửa đất

Cụ thể, các trường hợp cá biệt gồm: Tách thửa đất tại các khu tái định cư; tách thửa đất để tặng cho phục vụ việc xây dựng nhà ở; tách thửa đất để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất do hoàn cảnh gia đình khó khăn; thửa đất tiếp giáp mương thoát nước và mương này tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý; thửa đất không tiếp giáp đường nhưng có nhu cầu tách thửa để hợp thửa với thửa đất có tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý thành thửa đất mới.
Các trường hợp trên sẽ được hội đồng tư vấn xem xét giải quyết tách thửa với điều kiện:
Đối với đất ở: Đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m thì diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 45m2. Đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới dưới 20m thì diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 36m2.
Hội đồng tư vấn sẽ xem xét bề rộng và chiều sâu của thửa đất để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, không ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, thực hiện dự án, đồng thời đảm bảo mỹ quan đô thị, việc cấp phép xây dựng.
Đối với đất tái định cư, có 3 điều kiện gồm:
  • Bề rộng của thửa đất tách ra tối thiểu phải bằng bề rộng ô nhỏ nhất trong lô đất đề nghị tách theo quy hoạch chi tiết được duyệt.
  • Thỏa mãn với các điều kiện quy định tại quy chế quản lý xây dựng khu dân cư và giao UBND cấp huyện phải có văn bản thống nhất.
  • Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án trước ngày 10/10/2017.
Đối với đất nông nghiệp: Với thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa, diện tích tối thiểu là 100m2 tại các phường, là 200m2 tại thị trấn và là 300m2 tại xã. Nếu quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp thì thửa đất sau khi tách thửa phải tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý.
Hội đồng tư vấn sẽ xem xét bề rộng và chiều sâu của thửa đất, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, không ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, thực hiện dự án, đảm bảo mỹ quan đô thị, việc cấp phép xây dựng.
Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2019.

Khánh Trang

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/12/21/binh-duong-ban-hanh-quy-dinh-moi-ve-tach-thua-dat
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
Nguồn: http://thanhnienviet.vn/2019/12/21/binh-duong-ban-hanh-quy-dinh-moi-ve-tach-thua-dat

20+ Mẫu Nhà Cấp 4 Nông Thôn Đẹp, Giá Rẻ

Quận 7 Gần Quận Nào? Quy Hoạch Quận 7 Mới Nhất Năm 2024

Dự Án Chung Cư Hà Nội Mở Bán T4/2024: Masteri West Heights Giá Hơn 80 triệu/m2

Thị trường BĐS tại các tỉnh / thành nóng nhất