Cách thức tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất như thế nào?

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Theo ý hiểu của tôi thì quy định này có nghĩa là Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất.
Vậy xin hỏi, ai là người có thẩm quyền quyết định thu hồi đối với tài sản trên đất như nhà ở, công trình thuộc sở hữu của doanh nghiệp tư nhân, công ty, hoặc của cá nhân khác thuê, ở nhờ…? Cách thức tổ chức cưỡng chế thu hồi đất cụ thể ra sao?
Với trường hợp trên, việc Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tài sản người khác trên đất có đúng quy định của pháp luật không?
Hà Vũ Đức (Cần Thơ)

thu hồi đất
Nếu trên đất thu hồi có tài sản thì Ban cưỡng chế thực hiện cưỡng chế phải bảo quản tài
sản; chủ sở hữu có trách nhiệm thanh toán chi phí bảo quản tài sản đó. Ảnh minh họa

Trả lời:
Tại Khoản 3; Điểm b, Khoản 5, Điều 71 Luật Đất đai; Khoản 5, Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ có nêu quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.
Trường hợp trên đất thu hồi có tài sản thì khi thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất, Ban cưỡng chế phải có trách nhiệm bảo quản tài sản cho chủ sở hữu; sau đó, chủ sở hữu phải thanh toán chi phí bảo quản tài sản đó. Việc bảo quản tài sản trên đất bị thu hồi thực hiện theo phương án cưỡng chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan đến loại tài sản đó.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Ngày Đẹp Tháng 4/2024: Làm Nhà, Cưới Hỏi, Xuất Hành

Tiến Độ 11 Tuyến Đường Vành Đai Tại Hà Nội Và TP.HCM Hiện Nay

9 Cách Để Ngôi Nhà Của Bạn Sẵn Sàng Cho Mùa Hè