Cách tính thuế khi cho thuê lại đất

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung

tính thuế đất
Tính thuế như thế nào khi nhà đầu tư cho thuê lại đất? Ảnh minh hoạ

Hỏi: Nhà nước cho Công ty CP Tập đoàn Minh Dương (Hà Nội) thuê 64.000m2 đất trong thời hạn 50 năm với giá 1.100.000 đồng/m2. Tiền thuê đất được thu 1 lần để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cho việc thực hiện dự án.
Công ty được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian 15 năm. Khi hoàn tất việc đầu tư xây dựng hạ tầng, Công ty đã ký hợp đồng cho nhà đầu tư khác thuê lại 20.000m2 diện tích đất với giá 5.500.000 đồng/m2 (đã có thuế GTGT) trong thời gian 50 năm.
Vậy hóa đơn GTGT khi Công ty cho thuê lại đất sẽ được viết như thế nào?
Công ty CP Tập đoàn Minh Dương

Trả lời:

Giá tính thuế đã được quy định tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ. Cụ thể:
“3. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.
a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:
– Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT là tiền thuê đất phải nộp ngân sách Nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật”.
Tại Khoản 10, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn giá tính thuế cụ thể:
“10. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.
a.3) Trường hợp thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT là tiền thuê đất phải nộp ngân sách Nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật. Riêng trường hợp thuê đất xây dựng nhà để bán, kể từ ngày 01/7/2014 thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013.
Ví dụ 36: Công ty cổ phần VN-KR có ngành nghề kinh doanh đầu tư, kinh doanh hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Công ty được Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất 1 lần để đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp để thực hiện dự án; thời hạn thuê đất là 50 năm. Diện tích đất thuê là 300.000m2, giá thu tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê là 82.000 đồng/m2. Tổng số tiền thuê đất phải nộp là 24,6 tỷ đồng. Công ty không được miễn, giảm tiền thuê đất. Sau khi đầu tư xây dựng hạ tầng, Công ty ký hợp đồng cho nhà đầu tư thuê lại với thời gian thuê là 30 năm, diện tích đất cho thuê là 16.500m2, đơn giá cho thuê tại thời điểm ký hợp đồng là 650.000 đồng/m2 cho cả thời gian thuê, giá đã bao gồm thuế GTGT.
Giá đã có thuế GTGT đối với tiền thu từ cho thuê hạ tầng trong cả thời gian cho thuê (30 năm) đối với Công ty cổ phần VN-KR cho nhà đầu tư thuê được xác định là:
16.500m2 x (650.000 – (82.000 đồng/m2: 50 năm x 30 năm)) = 9,9132 tỷ đồng
Giá chưa có thuế GTGT được xác định là: 9,9132 / 1 + 10% = 9,012 tỷ đồng.
Thuế GTGT là: 9,012 x 10% = 0,9012 tỷ đồng”.
Căn cứ theo hướng dẫn như trên cùng tình hình thực tế, Công ty liên hệ với Cục Thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Có Nên Mua Đất Dự Án Chưa Có Sổ Đỏ Không?

5 Màu Sắc May Mắn Của Người Mệnh Kim

Mệnh Mộc Hợp Màu Gì Và Không Hợp Màu Gì Theo Phong Thủy?