Có được chuyển mục đích sử dụng đất ở sang đất xây trụ sở cơ quan?

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Tài sản đấu giá là 3 thửa đất có mục đích sử dụng là đất ở nông thôn. Do đất ở chỉ được cấp cho cá nhân, hộ gia đình nên không thể làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
Luật Đất đai quy định, với loại đất có thời hạn lâu dài, người nhận quyền sử dụng đất được sử dụng với thời hạn lâu dài. Nếu đất được sử dụng với mục đích để xây trụ sở cơ quan, công ty có thể sử dụng đất lâu dài.
Công ty đặt câu hỏi có thể chuyển mục đích sử dụng các thửa đất trên từ đất ở sang đất xây dựng trụ sở cơ quan được không? Nếu được thì thủ tục thế nào hoặc cần làm thủ tục gì để thực hiện quyền được cấp Giấy chứng nhận của người trúng đấu giá công ty?

chuyển mục đích sử dụng đất
Luật Đất đai đã quy định cụ thể việc chuyển mục đích sử dụng đất ở
sang đất xây dựng trụ sở cơ quan. Ảnh minh họa

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến:
Tổng cục Quản lý đất đai không có cơ sở để đưa ra câu trả lời cụ thể vì nội dung kiến nghị của Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ không nêu thông tin cụ thể về việc bán đấu giá như thời điểm hay bán đấu giá để xử lý tài sản bảo đảm, thi hành án hay trường hợp khác.
Nếu thời điểm diễn ra việc bán đấu giá đã có Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có hiệu lực thi hành thì nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất, các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất, việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 117, 118, 119 của Luật Đất đai năm 2013.
Điều 125 và Điều 128 của Luật Đất đai quy định các trường hợp đất sử dụng ổn định lâu dài.
Khoản 3, Điều 147 của Luật Đất đai quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất ở sang đất xây dựng trụ sở cơ quan.
Khi chuyển mục đích sử dụng đất ở sang đất xây dựng trụ sở cơ quan, việc thực hiện cần đảm bảo theo quy định tại Điểm đ, Khoản 4, Điều 95 của Luật Đất đai; Điều 12 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
Đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất trúng đấu giá, cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 99 Luật Đất đai và Điều 84 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, trừ trường hợp đất nằm trong quy định tại Khoản 6, Điều 19 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Giá Thuê Chung Cư Cầu Giấy Mới Nhất T5/2024

Lãi Suất Ngân Hàng VPBank Cập Nhật Tháng 05/2024

Mẫu Hợp Đồng Cho Ở Nhờ Nhà Mới Nhất Và 7 Câu Hỏi Thường Gặp