Đà Nẵng mạnh tay xử lý những dự án "om" đất không đưa vào sử dụng

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai được quy định tại Luật Đất đai 2013 như sau:
"Đất được Nhà nước giao; cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.
Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

dự án chậm tiến độ
Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm những dự án chậm triển khai

Theo đó, một trong những trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai là: Các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (gồm đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất, kinh doanh) nhưng không đưa đất vào sử dụng 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa.
Sở TN&MT Đà Nẵng sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Theo báo cáo của 48 tỉnh, thành phố, có 3.088 dự án (tổng diện tích 80.453,2ha) chậm triển khai. Trong đó, có 2.067 dự án (tổng diện tích 60.332,1ha) đã có quyết định giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất quá 12 tháng hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng.
732 dự án (tổng diện tích 7.488ha) chậm làm thủ tục giao đất, thuê đất để triển khai dù đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 289 dự án (tổng diện tích 12.632,9ha) không thực hiện dù đã có quyết định, thông báo thu hồi đất để giao đất.
Theo kết quả xử lý vi phạm tại 38/48 tỉnh có báo cáo, 1.336 dự án chậm triển khai với tổng diện tích 22.707,9ha đã được xử lý. Trong đó, gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng 195 dự án với diện tích 798,5ha; thu hồi đất của 309 dự án với diện tích 9.033,5ha; hủy bỏ quyết định hoặc thông báo thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư tại 100 dự án với diện tích 5.387,8ha.
Trên địa bàn Đà Nẵng, hơn 725ha đất đã được thành phố thu hồi, bồi thường; hơn 2.122ha được giao, cho thuê đất. Trong năm 2017, thành phố đã chuyển mục đích sử dụng đất 8 dự án với tổng diện tích 7,53ha; gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng đối với 10 khu đất; gia hạn thuê đất 75,6ha; thu hồi 19 dự án, giao đất, cho thuê đất 571,8ha; chuyển mục đích sử dụng đất 8 dự án với tổng diện tích 7,53ha.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Thử Thách Sáng Tạo Biển Quảng Cáo - “Săn” Quà Hấp Dẫn Cùng Batdongsan.com.vn

Dự Án Chung Cư Hà Nội Mở Bán T4/2024: Chính Thức Mở Bán Lumi Hanoi

Quy Định Về Chung Cư Mini Mới Nhất: Được Cấp Sổ Hồng Từ 2025