Đề xuất cấm chủ đầu tư dùng đất sân golf xây nhà để bán

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung

dùng đất sân golf xây nhà để bán
Dự thảo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề xuất cấm chủ đầu tư dùng đất
sân golf xây nhà để bán. Ảnh minh họa: Báo đầu tư

Bộ Kế hoạch & Đầu tư đang lấy ý kiến cho dự thảo nói trên, trong đó có nêu rõ 7 hành vi bị cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf. Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo là cấm các chủ đầu tư sử dụng đất xây dựng sân golf và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân golf để xây nhà ở thương mại hoặc sử dụng vào mục đích khác.
Dự thảo cũng đề xuất không được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng sân golf đã phê duyệt để làm nhà ở thương mại hoặc lợi dụng kinh doanh sân golf để tổ chức hoạt động đánh bạc trái phép.
Trước đó, nhiệm vụ xây dựng Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf được giao cho Bộ Kế hoạch & Đầu tư thực hiện và trình Chính phủ ban hành trước 31/12/2020.
Chính phủ cũng đã phê duyệt bản quy hoạch sân golf. Theo đó, dự kiến đến năm 2020 cả nước sẽ có khoảng 96 sân golf được đầu tư phát triển, trong đó 14 sân thuộc vùng Trung du miền núi Bắc bộ. Các sân golf còn lại chủ yếu tập trung ở khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ với 30 sân, khu vực Đông Nam Bộ có 22 sân…
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Lãi Suất Ngân Hàng VPBank Cập Nhật Tháng 05/2024

Mẫu Hợp Đồng Cho Ở Nhờ Nhà Mới Nhất Và 7 Câu Hỏi Thường Gặp

Nhà Tiền Chế Cấp 4 Giá Rẻ Thi Công An Toàn Tại Cơ Khí Huỳnh Tuấn Phát