Không có doanh nghiệp BĐS nào phát hành trái phiếu trong tháng 4

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Cách đây không lâu, Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) đã công bố tình hình trái phiếu quý 1/2022. Theo đó, nhóm bất động sản dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng khối lượng phát hành đạt hơn 17.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 43%. Tuy nhiên trong tháng 4 vừa qua, thị trường trái phiếu không ghi nhận đợt phát hành nào của doanh nghiệp bất động sản.
Tính tổng cả 4 tháng đầu năm thì bất động sản vẫn là nhóm dẫn đầu về giá trị phát hành. Cụ thể, tổng khối lượng phát hành trong 4 tháng là 28.856 tỷ đồng, chiếm hơn 37%. Trong đó, kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm 21.559 tỷ đồng, tương đương 75% giá trị phát hành trong nhóm bất động sản.

Doanh nghiệp bất động sản không phát hành trái phiếu trong tháng 4/2022. Ảnh: danh sách phát hành trái phiếu công bố tháng 4 của VBMA

VBMA cho biết, thị trường trái phiếu tháng 4 vừa qua cũng không ghi nhận đợt phát hành trái phiếu ra công chúng nào, phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có tất cả 23 đợt với tổng giá trị phát hành 16.472 tỷ đồng. Ngân hàng thương mại chiếm phần lớn số doanh nghiệp phát hành với 14.940 tỷ đồng, chiếm khoảng 91%. Hai ngân hàng phát hành nhiều nhất trong nhóm là Ngân hàng TMCP Quân Đội với 4.600 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín với 2.500 tỷ đồng. Các trái phiếu phát hành đều có kỳ hạn 3 năm.
Các doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ còn lại trong tháng thuộc các nhóm năng lượng, vận tải, sản xuất và tài chính nhưng khối lượng chiếm chưa tới 10% tổng giá trị phát hành.
Theo VBMA, cả thị trường có tất cả 97 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ từ đầu năm đến hết tháng 4 vừa qua. Tổng giá trị phát hành đạt 68.566 tỷ đồng, chiếm gần 89% giá trị phát hành. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng có tất cả 9 đợt với tổng giá trị tăng 15%.

Hải Âu (TH)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
Nguồn: http://thanhnienviet.vn/2022/05/12/khong-co-doanh-nghiep-bds-nao-phat-hanh-trai-phieu-trong-thang-4

Lãi Suất Ngân Hàng VPBank Cập Nhật Tháng 05/2024

Mẫu Hợp Đồng Cho Ở Nhờ Nhà Mới Nhất Và 7 Câu Hỏi Thường Gặp

Nhà Tiền Chế Cấp 4 Giá Rẻ Thi Công An Toàn Tại Cơ Khí Huỳnh Tuấn Phát