Hành vi lấn, chiếm đất có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Theo đó, hình thức và mức phạt đối với trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn được quy định như sau:
– Nếu diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05ha thì phạt tiền từ 2-3 triệu đồng;
– Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05ha đến dưới 0,1ha thì phạt tiền từ 3-5 triệu đồng;
– Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1ha đến dưới 0,5ha thì phạt tiền từ 5-15 triệu đồng;
– Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 đến dưới 1ha thì phạt tiền từ 15-30 triệu đồng;
– Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 1ha trở lên thì phạt tiền từ 30-70 triệu đồng.

khu đất ven đường tại vùng nông thôn có cây cối hai bên
Hành vi lấn, chiếm đất có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Trong trường hợp lấn, chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn, mức phạt như sau:
  • Nếu diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,02ha thì phạt tiền từ 3-5 triệu đồng;
  • Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,02ha đến dưới 0,05ha thì phạt tiền từ 5-7 triệu đồng;
  • Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05ha đến dưới 0,1ha thì phạt tiền từ 7-15 triệu đồng;
  • Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,ha đến dưới 1ha thì phạt tiền từ 15-40 triệu đồng;
  • Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5ha đến dưới 1ha thì phạt tiền từ 40-60 triệu đồng;
  • Nếu diện tích lấn, chiếm từ 1ha trở lên thì phạt tiền từ 60-150 triệu đồng.
Trong trường hợp lấn chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn, mức phạt như sau:
+ Nếu diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05ha thì phạt từ 3-5 triệu đồng;
+ Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05ha đến dưới 0,1ha thì phạt tiền từ 5-10 triệu đồng;
+ Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1ha đến dưới 0,5ha thì phạt tiền từ 10-30 triệu đồng;
+ Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 đến dưới 1ha thì phạt tiền từ 30-50 triệu đồng;
+ Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 1ha trở lên thì phạt tiền từ 50-120 triệu đồng.
Mức phạt đối với hành vi lấn, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn là từ 10-500 triệu đồng.
Đối với hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp tại khu vực đô thị, mức phạt sẽ bằng 2 lần mức phạt đối với loại đất tương ứng quy định nêu trên. Đối với tổ chức, mức phạt tối đa không quá 1 tỷ đồng và đối với cá nhân là không quá 500 triệu đồng.

Khánh Trang

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/11/22/hanh-vi-lan-chiem-dat-co-the-bi-phat-toi-1-ty-dong
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
Nguồn: http://thanhnienviet.vn/2019/11/22/hanh-vi-lan-chiem-dat-co-the-bi-phat-toi-1-ty-dong

Có Nên Mua Đất Dự Án Chưa Có Sổ Đỏ Không?

5 Màu Sắc May Mắn Của Người Mệnh Kim

Mệnh Mộc Hợp Màu Gì Và Không Hợp Màu Gì Theo Phong Thủy?