Kiến nghị giao đất cho chủ đầu tư dự án đến mép bờ cao sông rạch

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung

quy hoạch ven sông

Theo đó nhằm khai thác có hiệu quả cũng như đảm bảo các vấn đề về quy hoạch, kiến trúc của sông, rạch tại TP.HCM các chuyên gia kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai để quy định giao đất cho chủ đầu tư dự án đến mép bờ cao sông rạch. Đồng thời quy định cơ chế quản lý quỹ đất thuộc hành lang bảo vệ sông rạch.
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng quy định thực hiện quy hoạch chi tiết phân khu đối với bờ kè và hành lang bảo vệ sông rạch trên địa bàn đô thị nhằm tôn tạo cảnh quan, môi trường, phát huy lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội trong quá trình khai thác, sử dụng quỹ đất ven sông rạch và nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước. Đề nghị xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, khai thác kinh doanh đối với quỹ đất thuộc hành lang bảo vệ sông rạch để thực hiện thống nhất.
Hiện nay, đang trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM, Hiệp hội đề nghị Thành phố chỉ đạo rà soát kỹ quy hoạch hành lang bảo vệ sông rạch, trước hết là sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và các kênh, rạch nội thành; không để tiếp tục tình trạng phát triển các tòa nhà cao tầng quá dày đặc, lấn át sông Sài Gòn, hoặc biến một phần không gian sông Sài Gòn thành không gian riêng của dự án nhà ở, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông rạch vì lợi ích công cộng, đảm bảo cảnh quan, môi trường và phát triển bền vững.
Đề nghị giao đất dự án cho chủ đầu tư đến mép bờ cao sông rạch và quy định chủ đầu tư dự án có trách nhiệm đầu tư xây dựng bờ kè bảo vệ (kết hợp với nắn mép bờ cao theo phương thức bù trừ đất đai, để chỉnh trị dòng chảy và làm đẹp cảnh quan), đường ven sông, công viên, mảng xanh, các công trình dịch vụ phục vụ lợi ích công cộng trong khu vực quỹ đất thuộc hành lang bảo vệ sông rạch và được quyền khai thác, kinh doanh có thời hạn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Phó Chủ tịch UBND Võ Văn Hoan cho biết, mục đích của hội thảo nhằm phát huy sáng kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nhân trong quá trình thảo luận, phân tích, đánh giá và tìm kiếm các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025. Đồng thời, tổng hợp, đề xuất những đóng góp có giá trị thực tiễn về ý tưởng và giải pháp quy hoạch phát triển hành lang sông rạch của TP để tham mưu UBND TP về quản lý phát triển hành lang sông rạch đô thị. Mang lại hiệu ứng lan tỏa về nhận thức đối với vai trò của hệ thống sông rạch đối với sự phát triển bền vững của TP và kế hoạch cải tạo chỉnh trang phát triển hành lang sông rạch TP.HCM đến năm 2025.
Hội thảo tập trung làm rõ các nội dung như: Hiện trạng kè bờ sông và kênh nội thành, quy hoạch xây dựng bờ kè và các giải pháp thực hiện kè bờ sông và kênh nội thành giai đoạn 1995-2018. Kinh nghiệm, mô hình quy hoạch và thực hiện quy hoạch, xây dựng kè bờ sông ở các đô thị lớn trên thế giới. Tình trạng nước biển dâng xâm lấn, sạt lở và ô nhiễm của hệ thống sông, kênh TP. Đề xuất nguyên tắc và cơ chế quy hoạch, phát triển bờ kè sông, kênh nội thành để có thể hoàn thành cơ bản vào năm 2025. Đề xuất phương thức thực hiện do Nhà nước quy hoạch; Nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng làm và khai thác quỹ đất giáp ranh bờ kè.
Được biết, sông Sài Gòn dài 256km đoạn đi qua TP.HCM dài 80km với diện tích mặt nước 5.000km2; TP.HCM có 65% vùng đất thấp trong đó sông ngòi chiếm 16,7% diện tích…

(Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

45+ Ý Tưởng Trang Trí Cửa Sổ Không Bao Giờ Lỗi Mốt

Cùng Nisshin.edu.vn Tìm Hiểu Những Nguyên Tắc Phong Thủy Trong Nhà Ở

Bungalow Là Gì? 3 Điều Cần Biết Khi Đầu Tư Bungalow