Quy Định Về Phân Nhóm Dự Án Tại Việt Nam

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung

1. Phân Loại Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Việt Nam

Từ ngày 1/1/2020, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã chính thức có hiệu lực. Theo đó bộ luật này đã bổ sung thêm các tiêu chí cụ thể đối với việc phân loại các dự án đầu tư. Kết hợp với Luật Đầu tư công ban hành năm 2019, có thể chia các loại dự án xây dựng tại Việt Nam thành các nhóm lớn sau:

Phân Loại Theo Quy Mô, Mức Độ Quan Trọng Của Dự Án

Theo điều 6, 7, 8, 9 và 10 của Luật Đầu tư công 2019, các loại dự án theo tháng quy định của pháp luật về đầu tư công là:

 • Dự án nhóm C.
 • Dự án nhóm B.
 • Dự án nhóm A.
 • Dự án quan trọng cấp quốc gia.

Phân nhóm dự án gồm dự án quan trọng cấp quốc gia, dự án nhóm A; B và C

Phân nhóm dự án gồm dự án quan trọng cấp quốc gia, dự án nhóm A; B và C

Phân Loại Theo Chuyên Ngành, Mục Đích Công Năng Phục Vụ Trọng Điểm Của Công Trình

 • Dự án công trình phục vụ nhu cầu dân sinh.
 • Dự án công trình phục vụ công nghiệp.
 • Dự án công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • Dự án công trình phục vụ giao thông.
 • Dự án công trình phục vụ mục đích nông nghiệp và mục tiêu phát triển nông thôn mới.
 • Dự án đầu tư phục vụ quốc phòng, an ninh .
 • Dự án đầu tư có công năng hỗn hợp như phục vụ mục đích sinh hoạt, mục đích xây dựng đô thị,…

Phân Loại Theo Hình Thức Đầu Tư Và Nguồn Vốn Sử Dụng Của Dự Án

 • Dự án sử dụng hoàn toàn vốn đầu tư công.
 • Dự án sử dụng hoàn toàn vốn nước ngoài đầu tư công.
 • Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
 • Dự án sử dụng các hình thức vốn khác.

Phân Loại Theo Tính Chất

Chia theo tính chất thì dự án đầu tư thường được chia thành 2 nhóm lớn:

– Nhóm dự án có cấu phần xây dựng là hạng mục đầu tư chính: Bao gồm các hạng mục như xây dựng mới hoàn toàn, cải tạo, xây dựng một phần, mở rộng quy mô xây dựng, mua sắm các tài sản hoặc trang thiết bị đi kèm theo công trình.

– Nhóm dự án không có cấu phần xây dựng trong hạng mục đầu tư chính: Nhóm dự án này chủ yếu hướng tới thực hiện các phần việc như mua sắm tài sản sử dụng trong phạm vi công trình, sửa chữa, nâng cấp, thay mới các trang thiết bị trong dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản đi kèm đất cùng các phần việc khác mà nhóm dự án có cầu phần xây dựng không làm.

2. Quy Định Cụ Thể Về Các Nhóm Dự Án A, B Và C

Các nhà đầu tư hầu hết đều đã được nghe tên gọi các dự án nhóm A; B hoặc C nhưng ít ai nắm được các tiêu chí cụ thể của từng nhóm dự án này. Thực tế, cách phân nhóm dự án tương tự như phân cấp quy mô của từng dự án đầu tư. Mỗi nhóm lại có hệ thống tiêu chí riêng biệt.

Dự Án Nhóm A

Dự án nhóm A là cấp dự án nhận được khá nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Tuy nhiên ở Việt Nam không có quá nhiều dự án được xếp vào nhóm này.

Về đặc điểm của các dự án nhóm A

Dự án nhóm A vẫn được nhà nước xếp vào dạng dự án đầu tư cơ bản nên chúng vẫn sẽ mang đặc điểm vốn có của dự án xây dựng theo đúng quy định:

– Dự án nhóm A được phát triển theo quá trình 3 giai đoạn gồm: giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn chính thức đầu tư, giai đoạn vận hành kết quả đầu tư. Các giai đoạn này cần tuân theo một số quy định cụ thể của Luật Xây dựng hiện hành.

– Dự án nhóm A cần có quy mô xây dựng lớn và kết cấu công trình phức tạp.

– Dự án nhóm A thường được quy hoạch cho thời gian sử dụng lâu dài. Theo đó, chất lượng công trình dự án nhóm này sẽ tác động khá lớn đến hiệu quả hoạt động của các nhiều đối tượng liên quan.

– Dự án nhóm A phục vụ tổng hợp nhiều lĩnh vực như kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, văn hoá, kỹ thuật,…

Các dự án được phân vào nhóm A đều là dự án có quy mô rất lớn

Các dự án được phân vào nhóm A đều là dự án có quy mô rất lớn

Những ai có thẩm quyền phê duyệt dự án nhóm A?

Hiện nay căn cứ theo Luật đầu tư công 2019, các bên có thẩm quyền phê duyệt dự án nhóm A bao gồm:

– Thủ tướng Chính phủ: chủ yếu quyết định chủ trương đầu tư của các dự án đầu tư được phân vào nhóm A do các cơ quan trung ương, Bộ hoặc tương đương chịu trách nhiệm quản lý.

– Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh hoặc tương đương: quyết định chủ trương đầu tư của các dự án đầu tư được phân vào nhóm A mà Nhà nước đã phân cho địa phương chịu trách nhiệm quản lý.

Các tiêu chí của dự án nhóm A

Ngoại trừ các dự án thỏa mãn tiêu chí đã nêu trong Điều 7 Luật đầu tư công, dự án được phân vào nhóm A thường phải thoả mãn một trong số các tiêu chí sau:

Trường hợp không cần xét đến tổng mức đầu tư của dự án

Dự án được phân vào nhóm A mà không cần xét đến tổng mức đầu tư của dự án bao gồm:

– Các dự án tọa lạc trên khu vực có di tích cấp quốc gia phân loại đặc biệt.

– Các dự án tọa lạc trên khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Nhà nước về hoạt động an ninh, quốc phòng đã được quy định trong các bộ luật có liên quan.

– Các dự án được xếp vào trường hợp cần bảo mật cấp quốc gia.

– Các dự án chuyên sản xuất, cung cấp chất nổ hoặc các chất độc hại theo quy định của Nhà nước.

– Các dự án thuộc cơ sở hạ tầng của đặc khu chế xuất hoặc khu công nghiệp.

Dự án nhóm A

Dự án chuyên sản xuất chất nổ không cần xét tổng vốn đầu tư vẫn được xếp vào nhóm A

Trường hợp tổng mức đầu tư của dự án từ 2.300 tỷ đồng trở lên

Nếu mức tổng đầu tư của dự án đạt từ ngưỡng 2.300 tỷ đồng trở lên và dự án thuộc một trong các loại dưới đây thì sẽ được xếp vào nhóm dự án phân khúc A:

– Dự án thuộc lĩnh vực giao thông: bao gồm các công trình như cầu, cảng sông, cảng biển, đường sắt, đường cao tốc, sân bay quốc tế và nội địa.

– Dự án khai thác điện.

– Dự án khai thác dầu khí.

– Các dự án sản xuất, cung cấp phân bón phục vụ nông nghiệp; chế tạo xi măng và các loại hoá chất phục vụ công nghiệp.

– Dự án chế tạo máy móc hoặc luyện kim trong công nghiệp.

– Dự án khai thác, chế biến tại các mỏ khoáng sản.

– Dự án nhà ở phục vụ dân sinh.

Trường hợp tổng mức đầu tư của dự án từ 1.500 tỷ đồng trở lên

Các dự án được đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên muốn được xếp vào nhóm A cần thuộc một trong các loại sau:

– Dự án phục vụ giao thông ngoài cầu đường, sân bay, cảng biển.

– Dự án thuỷ lợi.

– Dự án là công trình hạ tầng kỹ thuật của địa phương.

– Dự án cấp thoát nước phục vụ dân sinh.

– Dự án phục vụ kỹ thuật điện.

– Dự án sản xuất, cung cấp các thiết bị điện tử, thông tin hiện đại.

– Dự án trong ngành hóa dược.

– Các dự án sản xuất vật liệu xây dựng hoặc công trình cơ khí.

– Dự án phục vụ lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

 Dự án sân bay có mức vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên được coi là dự án nhóm A

Dự án sân bay có mức vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên được coi là dự án nhóm A

Trường hợp tổng mức đầu tư của dự án từ 1000 tỷ đồng trở lên

Dự án được xếp vào nhóm A ngoài yêu cầu có mức đầu tư từ 1000 tỷ đồng trở lên còn cần là một trong các mô hình dự án sau:

– Dự án phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp địa phương, dự án canh tác, nuôi trồng thuỷ hải sản.

– Các khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia, vườn quốc gia đã được công nhận.

– Cơ sở hạ tầng của các khu đô thị mới, đô thị vệ tinh.

– Dự án phục vụ công nghiệp.

Trường hợp tổng mức đầu tư của dự án từ 800 tỷ đồng trở lên

Nếu mức đầu tư của dự án chỉ từ 800 tỷ đồng trở lên thì cần thuộc nhóm sau mới được xếp vào dự án loại A:

– Dự án phục vụ y tế, giáo dục, văn hoá địa phương.

– Dự án là kho tàng lưu trữ.

– Dự án nghiên cứu khoa học tại một số lĩnh vực như công nghệ thông tin, truyền hình,…

– Dự án phục vụ du lịch.

– Dự án phục vụ hoạt động thể dục thể thao.

– Dự án xây dựng dân dụng nói chung.

 Dự án Bà Nà Hills với mức đầu tư “khủng” được xếp vào dự án nhóm A

Dự án Bà Nà Hills với mức đầu tư “khủng” được xếp vào dự án nhóm A

Dự Án Nhóm B

Hiện nay các tiêu chí để xếp loại một dự án vào nhóm B bao gồm:

– Các tiêu chí thuộc trường hợp trên 2.300 tỷ đồng của nhóm A nhưng mức đầu tư chỉ đạt từ 120 – 2.300 tỷ đồng.

– Các tiêu chí thuộc trường hợp trên 1.500 tỷ đồng của nhóm A nhưng mức đầu tư chỉ đạt từ 80 – 1500 tỷ đồng.

– Các tiêu chí thuộc trường hợp trên 1.000 tỷ đồng của nhóm A nhưng mức đầu tư chỉ đạt từ 60 – 1000 tỷ đồng.

– Các tiêu chí thuộc trường hợp trên 800 tỷ đồng của nhóm A nhưng mức đầu tư chỉ đạt từ 45 – 800 tỷ đồng.

Dự Án Nhóm C

Dự án được phân vào nhóm C vẫn tiếp tục dựa trên các tiêu chí đã xây dựng của nhóm A như sau:

– Các tiêu chí thuộc trường hợp trên 2.300 tỷ đồng của nhóm A nhưng mức đầu tư chỉ đạt dưới 120 tỷ đồng.

– Các tiêu chí thuộc trường hợp trên 1.500 tỷ đồng của nhóm A nhưng mức đầu tư chỉ đạt dưới 80 tỷ đồng.

– Các tiêu chí thuộc trường hợp trên 1.000 tỷ đồng của nhóm A nhưng mức đầu tư chỉ đạt dưới 60 tỷ đồng.

– Các tiêu chí thuộc trường hợp trên 800 tỷ đồng của nhóm A nhưng mức đầu tư chỉ đạt dưới 45 tỷ đồng.

3. Dự Án Quan Trọng Quốc Gia Là Gì? Tiêu Chí Ra Sao?

Dự án quan trọng quốc gia là phân nhóm dự án đã được nêu tại Điều 7 Luật Đầu tư công 2019. Hiện dự án này do chính Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Các tiêu chí xếp loại dự án quan trọng quốc gia bao gồm:

– Dự án có tổng mức đồng tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên.

– Dự án dự kiến sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường khu vực hoặc hệ sinh thái như: nhà máy điện hạt nhân, dự án xin chuyển đổi từ rừng quốc gia, rừng bảo hộ, rừng đầu nguồn, khu bảo tồn thiên nhiên,… từ 50 ha trở lên.

– Dự án xin chuyển đổi từ đất nông nghiệp trồng lúa xen canh từ 500 ha trở lên.

– Dự án xin phép di dân nhằm mục đích tái định cư có quy mô từ 20.000 người ở miền núi và 50.000 người ở các khu vực khác.

– Dự án yêu cầu chính sách, cơ chế mới do Quốc hội phê chuẩn, quyết định.

Một công trình trọng điểm quốc gia về giao thông

Một công trình trọng điểm quốc gia về giao thông

Trên đây là các thông tin cơ bản liên quan đến quy định phân nhóm dự án đầu tư tại nước ta hiện nay được tổng hợp bởi Batdongsan.com.vn. Nhìn chung Nhà nước đang áp dụng khá nhiều chính sách cũng như cơ chế khuyến khích các dự án xây dựng. Vì thế, nếu bạn đang có dự định đầu tư thì hãy tìm hiểu kỹ hơn về các cơ chế này nhé!

Hà Linh

Xem thêm:

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
Nguồn: https://thanhnienviet.vn/2022/11/11/quy-dinh-ve-phan-nhom-du-an-tai-viet-nam-nam-2022

Tiến Độ 11 Tuyến Đường Vành Đai Tại Hà Nội Và TP.HCM Hiện Nay

Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Chi Tiết, Dễ Hiểu

Lãi Suất Ngân Hàng Sacombank Tháng 04/2024