Phát triển nhà ở thương mại tại TP. Cần Thơ còn nhiều hạn chế

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung

nhà ở thương mại trên địa bàn TP. Cần Thơ
Công tác phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP. Cần Thơ
đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh minh họa

Hiện tại trên địa bàn TP. Cần Thơ có 46 dự án, bao gồm 42 dự án khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị mới được thực hiện từ trước năm 2015 và 4 dự án khu dân cư, khu đô thị mới và khu du lịch sinh thái được chấp thuận đầu tư thêm trong giai đoạn từ năm 2015-2018. Đáng nói, có 7 dự án bị chậm tiến độ (4 dự án khu tái định cư và 3 dự án khu dân cư) trong số 42 dự án được triển khai trước năm 2015.
Bộ Xây dựng cho biết, công tác phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP. Cần Thơ đang gặp khó khăn, chưa thống nhất, đang được giải quyết theo nhiều trình tự, thủ tục khác nhau (quy trình theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị). Chính vì vậy, việc tham mưu cho UBND thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành chưa được đồng nhất, dẫn đến việc xem xét, triển khai các dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị mới còn rất hạn chế, một số dự án chậm tiến độ.
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ chưa công bố, công khai danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở; số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP trên Cổng thông tin điện tử của Sở.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Lãi Suất Ngân Hàng VPBank Cập Nhật Tháng 05/2024

Mẫu Hợp Đồng Cho Ở Nhờ Nhà Mới Nhất Và 7 Câu Hỏi Thường Gặp

Nhà Tiền Chế Cấp 4 Giá Rẻ Thi Công An Toàn Tại Cơ Khí Huỳnh Tuấn Phát