Phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường dự án sân bay Long Thành

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Cụ thể, theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai, tại khu vực xã Bình Sơn, giá đất ở nông thôn được duyệt thấp nhất là 1.392.000 triệu đồng/m2, cao nhất là 6.573.000 đồng/m2, tùy theo vị trí.

Dự án sân bay Long Thành có diện tích xây dựng là 5.000ha

Đất nông nghiệp là đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất có mức giá thấp nhất là 161.000 đồng/m2, cao nhất là 338.000 đồng/m2, tùy vị trí.
Đất nông nghiệp gồm đất trồng cây lâu năm, cây hằng năm (đất trồng lúa, đất bằng chưa sử dụng) có mức giá thấp nhất là 180.000 đồng/m2, cao nhất là 360.000 đồng/m2, tùy vị trí.
Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng phê duyệt phương án bồi thường bổ sung tài sản và hỗ trợ di dời tài sản đối với Giáo xứ Thành Đức có đất bị thu hồi khi làm sân bay Long Thành.
Số tiền được phê duyệt là hơn 537 triệu đồng. Trong đó có hơn 119 triệu đồng tiền hỗ trợ các loại (di dời tài sản) và hơn 418 triệu đồng tiền bồi thường tài sản khác.

Khánh Trang

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
Nguồn: http://thanhnienviet.vn/2020/08/24/phe-duyet-gia-dat-bo-sung-de-tinh-tien-boi-thuong-du-an-san-bay-long-thanh

Quận Tân Bình Gần Quận Nào? Các Dự Án Căn Hộ Nổi Bật Tại Tân Bình

Thiết Kế Nhà Thân Thiện Với Người Cao Tuổi: Những Lưu Ý Không Thể Bỏ Qua

Lãi Suất Ngân Hàng ACB Mới Nhất Tháng 06/2024