Phí quản lý chung cư và phí bảo trì chung cư khác nhau thế nào?

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Phí quản lý vận hành nhà chung cư và phí bảo trì chung cư mặc dù rất dễ gây nhầm lẫn nhưng vẫn có những điểm khác biệt rõ rệt mà chúng ta có thể nhận thấy ngay:

Về mục đích sử dụng

Phí quản lý vận hành nhà chung cư là khoản phí để phục vụ cho hoạt động quản lý, vận hành tòa nhà chung cư. Theo Khoản 1 Điều 17 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng quy định rõ:
“Kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung nhà chung cư bao gồm:
(a) Chi phí cho doanh nghiệp vận hành nhà chung cư; điều khiển hoạt động của hệ thống trang thiết bị và nhân công thực hiện các dịch vụ cho nhà chung cư; các chi phí sử dụng năng lượng, nhiên liệu, vật liệu, duy tu bảo dưỡng thường xuyên và các chi phí khác để đảm bảo hoạt động của máy móc, thiết bị (như thang máy, máy bơm và máy móc, thiết bị khác) thuộc phần sở hữu chung trong nhà chung cư;
(b) Chi phí phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Ban quản trị.”

phân biệt phí quản lý và phí bảo trì chung cư
Phí quản lý và phí bảo trì chung cư là 2 khoản tách biệt nhau.

Phí bảo trì là khoản phí dùng để phục vụ cho công tác bảo trì phần sở hữu chung theo quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư. Theo Điều 6 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư:
“Bảo trì nhà chung cư bao gồm việc duy tu bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa và sửa chữa lớn nhà chung cư nhằm duy trì chất lượng của nhà chung cư. Việc bảo trì được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng.”
Như vậy, phí quản lý vận hành và phí bảo trì chung cư là hai khoản phí khác nhau, hoàn toàn tách biệt và được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Chủ đầu tư (trong giai đoạn chưa có Ban quản trị) và Ban quản trị (sau khi được thành lập) có trách nhiệm lập hai tài khoản riêng cho từng khoản phí này.
Ngoài ra, mỗi tài khoản này sẽ được quản lý theo các cơ chế riêng. Cụ thể, Ban quản trị quản lý kinh phí bảo trì theo hình thức đồng chủ tài khoản (gồm Trưởng Ban quản trị và một thành viên được Ban quản trị cử ra) nhằm quản lý, sử dụng kinh phí này theo đúng quy định của pháp luật. Khoản tiền lãi phát sinh mỗi kỳ sẽ được bổ sung vào kinh phí bảo trì.

Về nguồn đóng góp

Như đã trình bày trong bài Giải đáp 5 thắc mắc về phí bảo trì chung cư thì phí bảo trì là khoản chi phí cố định được xác định bằng 2% giá trị căn hộ (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong trường hợp phí bảo trì đã hết hoặc không đủ để bảo trì phần sở hữu chung thì các chủ sở hữu căn hộ có trách nhiệm đóng góp thêm một khoản tương ứng với phần diện tích thuộc sở hữu riêng.
Còn khoản khí vận hành nhà chung cư được xác định và đóng theo định kỳ (theo tháng, quý, năm) bởi các chủ sở hữu hoặc người sử dụng diện tích riêng trong nhà chung cư trên cơ sở tính đủ, tính đúng các chi phí, một phần lợi nhuận với định mức hợp lý để quản lý, vận hành nhà chung cư.

Khánh An (tổng hợp)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
Nguồn: http://thanhnienviet.vn/2021/08/23/phi-quan-ly-chung-cu-va-phi-bao-tri-chung-cu-khac-nhau-the-nao

Giá Thuê Chung Cư Cầu Giấy Mới Nhất T5/2024

Lãi Suất Ngân Hàng VPBank Cập Nhật Tháng 05/2024

Mẫu Hợp Đồng Cho Ở Nhờ Nhà Mới Nhất Và 7 Câu Hỏi Thường Gặp