Phúc đáp nội dung chuyển quyền sử dụng đất tại KDC Tân Thành

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Chủ trương đầu tư dự án được được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 26/3/2018. Theo đó, dự án có quy mô diện tích là 2,376ha với 90 lô đất xây dựng nhà ở, được giao cho cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tuấn Trang thực hiện.
Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND thị xã Đồng Xoài đã phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng dự án theo tỷ lệ 1/500 và nằm trong danh mục các dự án đầu tư được thực hiện trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Bình Phước).

tỉnh Bình Phước
Bộ Xây dựng góp ý về việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây nhà ở
tại dự án KDC Tân Thành, Bình Phước. Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Tại Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 18/9/2018, UBND tỉnh Bình Phước đã đồng ý phương án chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất để thực hiện dự án. Quyết định số 12/QĐ-TT ngày 22/10/2018 đã phê duyệt dự án cho công ty. Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã cấp Giấy phép xây dựng số 07/GPXD-SXD-HCC ngày 22/10/2018 cho các công trình hạ tầng kỹ thuật tại dự án.
Công văn số 3845/UBND-KTN đã nêu rõ, hiện đã có một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như đường giao thông, hệ thống điện, thoát nước thải tại dự án đã hoàn thành về cơ bản. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại vẫn đang tiếp tực được triển khai.
Bộ Xây dựng cho biết, dự án được thực hiện trên khu đất có chức năng đất ở nông thôn theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân Thành được phê duyệt tại Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 21/12/2012. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết số 587/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2018 về việc thành lập TP. Đồng Xoài dựa trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên của thị xã, như vậy, dự án không thuộc địa giới của TP. Đồng Xoài.
Việc xem xét và chịu trách nhiệm trước quyết định khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP được giao cho UBND tỉnh Bình Phước.
UBND tỉnh Bình Phước cần phải có trách nhiệm chỉ đạo Sở Xây dựng cũng như các cơ quan chức năng liên quan phối hợp cùng chủ đầu tư để lựa chọn và thống nhất mẫu thiết kế nhà ở tại dự án; phải thường xuyên kiểm tra giám sát việc xây dựng nhà ở của người dân theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và mẫu thiết kế nhà ở đã thông qua; đảm bảo dự án tuân thủ đúng các quy chuẩn về quy hoạch xây dựng và phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đồng Xoài trong quá trình thực hiện.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Lãi Suất Ngân Hàng VPBank Cập Nhật Tháng 05/2024

Mẫu Hợp Đồng Cho Ở Nhờ Nhà Mới Nhất Và 7 Câu Hỏi Thường Gặp

Nhà Tiền Chế Cấp 4 Giá Rẻ Thi Công An Toàn Tại Cơ Khí Huỳnh Tuấn Phát