Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là khi nào?

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung

Hỏi:

Năm 2003, gia đình tôi có đến UBND xã Châu Sơn (nay là phường Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận và chuyển mục đích sử dụng đất, có giấy biên nhận nộp hồ sơ của UBND xã.
Nhưng tôi chưa được cấp Giấy chứng nhận do khi làm bản đồ, Phòng Địa chính thành phố làm sai số thửa và tên người khác trên mảnh nhà tôi.
Đến nay, UBND phường Châu Sơn làm phương án để chỉnh lý bản đồ và cấp Giấy chứng nhận cho gia đình tôi. Tuy nhiên, phường lại căn cứ theo giá thời điểm hiện tại để làm phương án tài chính.
Tôi muốn hỏi, gia đình tôi có được thực hiện nghĩa vụ tài chính với diện tích đất tăng thêm và chuyển mục đích sử dụng đất theo giá thời điểm gia đình nộp hồ sơ năm 2003 không?
Ông Phạm Văn Đức
Trả lời:

thời điểm tính thu tiền sử dụng đất
Với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là khi
Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế. Ảnh minh họa

Theo Khoản 41, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng không quá 15 ngày, Văn phòng đăng ký đất đai phải gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.
Kể từ ngày nhận được thông tin địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, trong vòng không quá 5 ngày, cơ quan thuế cần thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất.
Nếu cơ quan thuế chậm xác định nghĩa vụ tài chính hoặc Văn phòng đăng ký đất đai chuyển thông tin chậm, thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Lãi Suất Ngân Hàng Vietcombank Hôm Nay Bao Nhiêu?

Lãi Suất Ngân Hàng Agribank Mới Nhất Tháng 02/2024

Tổng Hợp Dự Án Chung Cư Bình Dương Mở Bán Năm 2024: A&T Sky Garden, PiCity Sky Park Triển Khai Ngay Sau Tết